Wyniki terminu „Ia” Egzaminu z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

11162 – 5,0

11170 – 4,0

11175 – 3,5