Wyniki kolokwium poprawkowego – seminarium (17.01.18)

Osoby o numerach indeksu: 11165, 11169, 11120, 12118, 12115, 11164, 11117 otrzymały ocenę dostateczną, a pozostali niedostateczną.

Prace można oglądać w poniedziałek (22.01.2018) od 14:30 do 15:30 u mgr A. Kotyni.