Wyniki kolokwium (POCH) z dnia 17.01.2018

ocena dobra (4) – 11122, 11164, 12074

Studenci, którzy nie zaliczyli przedmiotu: 11129, 11329, 11146, 11140

Oglądanie prac w piątek (19.01.2018) o godzinie 12:35, obecność studentów, dla których nie podano wyników kolokwiów, obowiązkowa