Wyniki kolokwium III/3 (grupa D – 19.01.2018)

+4 – 11586

Pozostałe osoby nie zaliczyły.

Prace można oglądać w poniedziałek od 10:00 do 12:00. Poprawa odbędzie się w środę o godzinie 13:30 w Katedrze Chemii Nieorganicznej.