Wyniki II terminu poprawkowego egzaminu z chemii ogólnej i nieorganicznej

11118 – 4,0

11120 – 3,5

11158 – 3,0

11125 – 2,0

11145 – 2,0

11146 – 2,0