Podstawy Obliczeń Chemicznych

Osoba o nr indeksu: 11146 uzyskała zaliczanie z przedmiotu.

Pozostałe osoby nie zliczyły.