POCH- wyniki kolokwium K3/1 z dnia 8.01.2018

ocena 5,5: 11143,

ocena 5,0: 11168, 11115, 12116,

ocena 4,5: 11148, 11141, 11130, 11162, 11151,

ocena 4,0: 11147, 11122, 11131, 11118, 11150, 11163,

ocena 3,5: 11164, 11116, 11169, 11175,

ocena 3,0: 11132, 11142, 11170, 11123, 11112, 10356, 12114, 12115, 11149, 11125, 11119, 11160, 11139, 11113, 11134, 11159, 11137, 

ocena 2,0: 10770, 11125, 11158, 11140, 11582, 11120, 11145, 12118, 11129, 11146, 11156, 11126, 11329, 11161, 11138, 11165,

Prace można oglądać: 11.01.2018 godz. 10-12 u dr Stanisławy Plińskiej oraz 12.01.2018r. godz 13-14 u mgr Aleksandry Kotyni