Kolokwium zaliczeniowe

Uprzejmie informuję, że studenci którzy nie mają zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych będą zdawać ostateczne kolokwium na pierwszych zajęciach laboratoryjnych w semestrze letnim.