Kolokwium poprawkowe K4/2 – aktualizacja

Aktualizacja

Z uwagi na godziny dziekańskie kolokwium poprawkowe K4/2 odbędzie się 5.04 o g.7.20. Studenci proszeni są o przyjście pod Katedrę Chemii Nieorganicznej.

 

Kolokwium poprawkowe K4/2 odbędzie się 5.04 (czwartek) o g.15.00 Osoby piszące będę zwolnione z wykładu. Sala zostanie podana niebawem.