Justyna Brasuń

dr hab. Justyna Brasuń, prof.nadzw.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Medyczny we Wrocław 2017 – profesor nadzwyczajny
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu 2002 – 2017 adiunkt
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu 2000 – 2002 asystent
 • Uniwersytet Wrocławski 1997 – 2001 Studia Doktoranckie, Chemia
 • Uniwersytet Wrocławski, 1992 – 1997 Studia Magisterskie, Chemia

Rozprawa habilitacyjna: WPŁYW MODYFIKACJI STRUKTURALNYCH OLIGOPEPTYDÓW NA WIĄZANIE JONÓW METALI (Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010)

Praca doktorska: Właściwości koordynacyjne peptydowych kwasów nukleinowych, promotor: prof. dr hab. Henryk Kozlowski (Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001)

Zainteresowania naukowe:

 • Teoretyczne, spektroskopowe i potencjometryczne badania ukladów bionieorganicznych
 • Wlasciwosci koordynacyjne peptydowych kwasów nukleinowych wzgledem jonów metali
 • Wplyw jonów metali na biochemie nukleotydów
 • Wlasciwosci koordynacyjne tionukleotydów
 • Badanie oddzialywania wybranych leków z jonami metali
 • Specyficzne oddzialywania jonów metali z naturalnymi i syntetycznymi peptydami
 • Wplyw podwójnego wiazania miedzy Cα=Cβ w czasteczce dehydroaminokwasu na efektywnosc w wiazaniu jonów metali
 • Znaczenie izomerii Z, E w wiazaniu Cu(II) i Ni(II) przez dehydropeptydy oraz ich jej wplyw trwalosc powstajacych kompleksów
 • Wlasciwosci koordynacyjne peptydów zawierajacych w swym lancuchu dwa lub wiecej ugrupowan histydynowych oraz badanie analogów cyklicznych tych peptydów
 • Badanie oddzialywania histydynowych analogów oligopeptydów wykazujacych aktywnosc biologiczna
 • Charakterystyka oddzialywan jonów metali z peptydami o budowie cykliczne

Odbyte staże i szkolenia:

 • Pobyt na Uniwersytecie w Cagliari we Wloszech w ramach Programu Sokrates-Erazmus, 14.09.2007-30.09.2007
 • Pobyt w ramach SHORT-TERM SCIENTIFIC MISSION, programu COST D20, w laboratorium prof . Luigiego Messori, na Uniwersytecie we Florencji, od 09/05/2005 do 03/06/2005
 • EU-ESF Practical Training Course „Chemistry of metals in biological systems”, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 8-17.09 2001

Nagrody:

 • Indywidualna Nagroda Rektora Akademii Medycznej we Wroclawiu II Stopnia, 2007
 • Zespolowa Nagroda I Stopnia Rektora Akademii Medycznej we Wroclawiu, 2006
 • Stypendium Konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2006
 • Krajowe Stypendium dla Mlodych Naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2005 (przedluzenie)
 • Krajowe Stypendium dla Mlodych Naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2004
 • Stypendium Konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2004
 • Zespolowa Nagroda Rektora Akademii Medycznej we Wroclawiu II Stopnia, 2002
 • Nagroda dziekana Wydzialu Chemii Uniwersytetu Wroclawskiego za osiagniecia naukowe, 2001

Udział w organizacji konferencji naukowych:

 • 9th European Biological Inorganic Chemistry Conference, Wroclaw, Polska, 2-6.09.2008 – czlonek komitetu organizacyjnego
 • 2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences, Wroclaw, Polska, 4-8 September, 2007 – sekretarz
 • X International Symposium on Bioinorganic Chemistry, 20-25.09.2005, Szklarska Poreba, Polska – sekretarz
 • International Symposjum „Metals, Environment, Health”, Szklarska Poreba, Polska, 24-27.06.2004 – sekretarz
 • IX International Symposium on Inorganic Biochemistry: WHERE TO GO ???, Szklarska Poreba, Polska, 4-7.09.2003 – sekretarz
 • VIII Symposium on Inorganic Biochemistry: Metals in Environment and Medicine, Szklarska Poreba, Polska, 19-22.09.2002 – czlonek komitetu organizacyjnego

Publikacje:

 1. Szyrwiel (Brasuń), P. Młynarz, H. Kozłowski, M. Taddei Chiral peptide nucleic acids: a new family of ligands for metal ionsJ.Chem.Soc.Dalton Trans. (1998) no.8; s.1263-1264
 2. Brasuń, P. Ciapetti, H. Kozłowski, S. Ołdziej, M. Taddei, D. Valensin, G. Valensin, N. Gaggelli.: Chiral peptide nucleic acids having thymine and adenine in their side chain as specific ligands for NiIIand CuII J.Chem.Soc.Dalton Trans. (2000) no.15; s.2639-2644
 3. Świątek-Kozłowska, J. Brasuń, L. Chruściński, E. Chruścińska, M. Makowski, H. Kozłowski Impact of α,β-dehydroamino acid residues on the binding abilities of di-, tri- and tetra-peptides New J.Chem.(2000) Vol.24 no.11; s.893-896
 4. Kowalik-Jankowska, W. Leśniak, J. Brasuń, M. Stasiak, M. T. LeplawyCopper(II) complexes of deltakephalin and its analogues containing α-hydroxymethylserine Polyhedron (2000) Vol.19 no.2; s.241-245
 5. Krężel, W. Leśniak, M. Jeżowska-Bojczuk, P. Młynarz, J. Brasuń, H. Kozłowski, W. Bal Coordination of heavy metals by dithiothreitol, a commonly used thiol group protectant J.Inorg.Biochem. (2001) Vol.84 no.1-2; s.77-88
 6. Brasuń, S. Oldziej, M. Taddei, H. Kozłowski Impact of Cu(II) and Ni(II) on a structure of chiral peptide nucleic acids having four, six and eight thymines in a peptide side chain J.Inorg.Biochem. (2001) Vol.85 no.2-3; s.79-87
 7. Świątek-Kozłowska, J. Brasuń,Z. Maćkiewicz, G. Kupryszewski Specific interactions of Cu2+ ions with enantiomers of hepatitis B virus surface antigen 140-146 region Pol.J.Chem. (2001) Vol.75 no.6; s.813-822
 8. Świątek-Kozłowska, J. Brasuń, M. Łuczkowski, M. Makowski Binding abilities of dehydropeptides towards Cu(II) and Ni(II) ions. Impact of Z-E isomerization on metal ion binding J.Inorg.Biochem. (2002) Vol.90 no.3-4; s.106-112
 9. Świątek-Kozłowska, J. Brasuń, A. Dobosz, E. Sochacka, A. Głowacka Coordination of thiouridine monophosphates with selected metal ions J.Inorg.Biochem. (2003) Vol.93 no.3-4; s.119-124
 10. Orfei, M.C. Alcaro, G. Marcon, M. Chelli, M. Ginanneschi, H. Kozłowski, J. Brasuń, L. Messori Modeling of copper(II) sites in proteins based on histidyl and glycyl residues J.Inorg.Biochem. (2003) Vol.97 no.3; s.299-307
 11. Brasuń, M. Makowski, S. Ołdziej, J. Świątek-Kozłowska Coordination ability of pentapeptides with two dehydro-amino acid residues inserted into their sequences J.Inorg.Biochem. (2004) Vol.98 no.8; s.1391-1398
 12. Brasuń, Chiara Gabbiani, Mauro Ginanneschi, Luigi Messori, Marco Orfei, Jolanta Świątek-Kozłowska.: The copper(II) binding properties of the cyclic peptide c(HGHK) J.Inorg.Biochem. (2004) Vol.98 no.12; s.2016-2021
 13. Brasuń, M. Makowski, A. Janicka, J. Świątek-Kozłowska Influence of the position of two dehydro-amino acids residues in the oligopeptide sequence on the binding ability towards Cu(II) ions Polyhedron (2005) Vol.24 no.15; s.1929-1936
 14. Brasuń, A. Matera, S. Ołdziej, J. Świątek-Kozłowska, L. Messori, Ch. Gabbiani, M. Orfei, M. Ginanneschi The copper(II) coordination abilities of three novel cyclic tetrapeptides with -His-Xaa-His- motif J.Inorg.Biochem. (2007) Vol.101 no.3; s.452-460
 15. Odani, H. Kozłowski, J. Świątek-Kozłowska, J. Brasuń, B.P. Operschall, H. Sigel Extent of metal ion-sulfur binding in complexes of thiouracil nucleosides and nucleotides in aqueous solution J.Inorg.Biochem. (2007) Vol.101 no.4; s.727-735
 16. Brasuń, M. Cebrat, A. Sochacka, O. Gładysz, J. Świątek-KozłowskaThe unusual binding abilities of the His-analogue of Arg-vasopressin towards Cu2+Dalton Trans. (2008) no.37; s.4978-4980
 17. Brasuń, A. Matera, E. Sochacka, J. Świątek-Kozłowska, H. Kozłowski, B.P. Operschall, H. Sigel Acid-base and metal ion binding properties of 2-thiocytidine in aqueous solution J.Biol.Inorg.Chem. (2008) Vol.13 no.5; s.663-674
 18. Matera, J. Brasuń, M. Cebrat, J. Świątek-KozłowskaThe role of histidine residue in coordination abilities of peptides with multi histidine sequence towards nickel(II) ions Pol.J.Chem. (2008) Vol.82 no.7; s.1367-1382
 19. Matera, J. Brasuń, M. Cebrat, J. Świątek-Kozłowska The role of the histidine residue in the coordination abilities of peptides with a multi-histidine sequence towards copper(II) ions Polyhedron (2008) Vol.27 no.6; s.1539-1555
 20. Kozłowski, A. Janicka-Kłos, J. Brasuń, E. Gaggelli, D. Valensin, G. Valensin Copper, iron, and zinc ions homeostasis and their role in neurodegenerative disorders (metal uptake, transport, distribution and regulation) Coordin.Chem.Rev. (2009) Vol.253 no.21-22; s.2665-2685
 21. Brasuń, M. Cebrat, Ł. Jaremko, M. Jaremko, G. Ilc, O. Gładysz, I. Zhukov The structural effects of the Cys-S-S-Cys bridge exchange by the His-Cu(II)-His motif studied on natural peptides – a promising tool for natural compounds-based design Dalton Trans. (2009) no.25; s.4853-4857
 22. Brasuń, M. Cebrat, M. Jaremko, Ł. Jaremko, O. Gładysz, I. Zhukov Histidine analogues of oxytocin and vasopressin as efficient ligands for Zn2+ ions – potentiometric and NMR studies J.Inorg.Biochem. (2009) Vol.103 no.7; s.1033-1038
 23. Brasuń, A. Matera-Witkiewicz, S. Ołdziej, A. Pratesi, M. Ginanneschi, L. Messori Impact of ring size on the copper(II) coordination abilities of cyclic tetrapeptides J.Inorg.Biochem. (2009) Vol.103 no.5; s.813-817
 24. Matera-Witkiewicz, J. Brasuń, J. Świątek-Kozłowska, A. Pratesi, M. Ginanneschi, L. Messori Short-chain oligopeptides with copper(II) binding properties: The impact of specific structural modifications on the copper(II) coordination abilities J.Inorg.Biochem. (2009) Vol.103 no.5; s.678-688
 25. Brasuń, H. Czapor, A. Matera-Witkiewicz, A. Kotynia, A. Sochacka, M. Cebrat The unusual coordination abilities of the peptides withβXaaHisGlyHis sequence. The influence of structural modification of the peptide chain on the copper(II) binding Dalton Trans. (2010) Vol.39 no.28; s.6518-6523
 26. Brasuń, A. Matera-Witkiewicz, E. Kamysz, W. Kamysz, S. Ołdziej The influence of the cyclopeptide sequence on its coordination abilities towards Cu(II) Polyhedron (2010) Vol.29 no.6; s.1535-1542
 27. Matera-Witkiewicz, J. Brasuń, M. Cebrat Interactions between Ni2+ions and tetrapeptides containing (Asp/Lys)HisGly(l/d)His sequencePolyhedron (2010) Vol.29 no.16; s.3052-3058
 28. Kotynia, E. Kamysz, H. Czapor, J. Brasuń The synthesis of opiorphin and studies on its binding ability toward Cu(II) Tetrahedron Lett.(2010) Vol.51 no.18; s.2486-2488
 29. Czapor, S. Bielińska, W. Kamysz, Ł. Szyrwiel, J .Brasuń The cyclopeptides with the multi-His motif as ligands for copper(II)J.Inorg.Biochem. (2011) Vol.105 no.2; s.297-302
 30. Kotynia, S. Bielińska, W. Kamysz, J. Brasuń The coordination abilities of the multiHis-cyclopeptide with two metal-binding centers – potentiometric and spectroscopic investigation Dalton Trans. (2012) Vol.41 no.39; s.12114-12120
 31. Czapor-Irzabek, M. Cebrat, Ż. Czyżnikowska, J. Brasuń The interaction of the ubiquitin 50-59 fragment with copper(II) ionsJ.Inorg.Biochem. (2012) Vol.110; s.40-45
 32. Marciniak, M. Cebrat, Ż. Czyżnikowska, J. Brasuń Novel short-chain analogues of somatostatin as ligands for Cu(II) ions. Role of the metal ion binding on the spatial structure of the ligand J.Inorg.Biochem. (2012) Vol.117; s.10-17
 33. Ż. Czyżnikowska,  Brasuń A quantum-chemical study of the binding ability of βXaaHisGlyHis towards copper(II) ion
  J.Mol.Model. (2012) Vol.18 no.4; s.1365-1374
 34. Marchewka, Ż. Czyżnikowska, M. Cebrat, J. Brasuń The structural aspects of the copper(II) binding by the His-analogue of somatostatinPolyhedron (2012) Vol.42 no.1; s.236-242
 35. Czapor-Irzabek, M.Cebrat, J.BrasuńThe role of the βAsp residue in copper(II) binding by modified peptides
  Tetrahedron Lett. (2012) Vol.53 no.13; s.1652-1655
 36. Kotynia, Ż. Czyżnikowska, M. Cebrat, Ł. Jaremko, O. . Gładysz, M. Jaremko, A. Marciniak, J. Brasun,The role of hydroxyl group of Tyrosine in copper(II) binding by His-analogs of oxytocin, Inorganica Chimica Acta (2012) [accepted]
 37. Ł. Szyrwiel,  Brasuń,Z. Szewczuk, M. Hołyńska Synthesis, properties and extended MS studies of a new heterometallic [Mn4Ni2]-core oxime-bridged complex Polyhedron, (2013) doi: 10.1016/j.poly.2012.12.017.
 38. Ł. Szyrwiel, J.S. Pap, W. Malinka, Z. Szewczuk, A. Kotynia, J. BrasuńInteractions of anti-Parkinson drug benserazide with Zn(II), Cu(II), Fe(II) ions Pharm.Biomed.Anal. (2013) Vol.76; s.36-43

Konferencje, zjazdy:

 1. Brasuń,P. Ciapetti, H. Kozłowski, S. Ołdziej, M. Taddei Complexes of chiral peptide nucleic acids with metal ions International Symposium „Metals in environmental medicine”. Wrocław, 18-21 October, 2000. Book of abstracts; s.36
 2. Brasuń,S. Ołdziej, H. Kozłowski, M. Taddei Coordination ability of chiral peptide nucleic acid VII International Symposium on Inorganic Biochemistry „Metals and neurodegenerative diseases”. Wrocław, September 20-23, 2001; s.28
 3. Brasuń, J. Świątek-Kozłowska, M. Łuczkowski, M. MakowskiBinding abilities of Z-E -isomers of d[elta]-peptides towards metal ions VIII International Symposium on Inorganic Biochemistry „Metals in environment and medicine”. Szklarska Poręba (Poland), September 19-22, 2002. Book of abstracts; s.38
 4. Orfei, M. Ginanneschi, L. Messori, J. Brasuń, H. Kozłowski Histidine-scannig of N-acetylated tetrapeptides: spectroscopic and potentiometric study of copper(II) complexes in aquerous solutionVIII International Symposium on Inorganic Biochemistry „Metals in environment and medicine”. Szklarska Poręba (Poland), September 19-22, 2002. Book of abstracts; s.70
 5. Dobosz, J. Brasuń, J. Świątek-Kozłowska, E. Sochacka Thiouridine monosphates, and their complexes with selected metal ionsVIII International Symposium on Inorganic Biochemistry „Metals in environment and medicine”. Szklarska Poręba (Poland), September 19-22, 2002. Book of abstracts; s.46
 6. Brasuń, M. Makowski, J. Świątek-Kozłowska Coordination ability of pentapeptides including two dehydro-amino acids residue in their sequenceIX International Symposium on Inorganic Biochemistry „Where to go?”. Szklarska Poręba (Poland), September 4-7, 2003. Book of abstracts; s.42
 7. Brasuń, J. Świątek-Kozłowska, M. Makowski Impact of Z- E-isomerism and number of Δ-aminoacid residues on binding abilities of dehydropeptides 28th International Conference on Solution Chemistry. Debrecen (Hungary), August 23-28, 2003. Book of abstracts ; ed. by Istvan Lazar, Imre Toth; s.189 poz.C-P3
 8. Brasuń, C. Gabbiani, M. Ginanneschi, L. Messori, M. Orfei, J. Świątek-Kozłowska; Binding ability of SOD-like sitesCOST D20 Conference „Metal compounds in the treatment of cancer and viral diseases”. Garmisch-Partenkirchen (Germany), 27-28 August 2004; poz.P-9
 9. Brasuń, M. Makowski, S. Ołdziej, J. Świątek-Kozłowska; Impact of two dehydro-amino acid residues inserted in sequence of pentapeptides on their binding ability
  EUROBIC 7 – 7th European Biological Inorganic Chemistry Conference. Garmisch-Partenkirchen (Germany), August 29 – September 2, 2004; s.103 poz.P-38
 10. Brasuń, M. Makowski, S. Ołdziej, J. Świątek-Kozłowska: Impact of number of dehydro-amino acid residues on binding ability of dehydropeptides International Symposium „Metals, environment, health”. Szklarska Poręba (Poland), June 24-27, 2004. Book of abstracts; s.40
 11. Matera, J. Brasuń, M. Orfei, L. Messori, J. Świątek-Kozłowska: Cyclopeptides with different peptide core side and their coordination ability 18th Polish Peptide Symposium. Wrocław, 4-8 September 2005; s.173 poz.P-75W
 12. Brasuń, M. Makowski, A. Janicka, J. Świątek-Kozłowska; Impact of the distance between two dehydroamino acid residues on binding ability of oligopeptides towards Cu(II) ion 18th Polish Peptide Symposium. Wrocław, 4-8 September 2005; s.93 poz.P-12W
 13. Matera, J. Brasuń, M. Orfei, L. Messori, M. Ginnaneschi, J. Świątek-Kozłowska Impact of cycliaztion on coordination abilities of oligopeptides. The influence of a type of peptide izomeration on efficiency in Cu(II) bindingXth International Symposium on Bioinorganic Chemistry „Challenge for a new generation”. Szklarska Poręba, Poland, September 20-25, 2005. Book of abstracts; s.85
 14. Brasuń, A. Matera, M. Orfei, L. Messori, M. Ginnaneschi, S. Ołdziej, J. Świątek-Kozłowska Coordination of cyclopeptides towards Cu(II) ions1st European Chemistry Congress. Budapest, Hungary, 27-31 August 2006. Abstract book; s.224 poz.J-PO-8
 15. Brasuń, A. Matera, M. Orfei, L. Messori, M. Ginnaneschi, S. Ołdziej, J. Świątek-Kozłowska Cyclic peptides, new copper ligands for radiotherapeutic strategies COST Chemistry D20 – 10th Management Committee Meeting and Final Conference „Metal compounds in the treatment of cancer and viral diseases”. Brno, Czech Republic, July 15-18, 2006. Scientific programme and book of abstracts; s.47 poz.P4
 16. Brasuń, A. Matera, M. Orfei, L. Messori, M. Ginanneschi, S. Ołdziej, J. Świątek-Kozłowska Cyclopeptides as ligands for Cu(II) ions EUROBIC 8 – 8th European Biological Inorganic Chemistry Conference and Eurobic Young Reasearchers Forum. Aveiro, Portugal, 1-6 July 2006. Conference book – programme & abstracts; s.122 poz.PS1.6
 17. Matera, J. Brasuń, M. Cebrat, J. Świątek-Kozłowska: The role of histidine residue in coordination abilities of peptides with a great biological importance towards copper(II) ions
  EUROBIC 8 – 8th European Biological Inorganic Chemistry Conference and Eurobic Young Reasearchers Forum. Aveiro, Portugal, 1-6 July 2006. Conference book – programme & abstracts; s.223 poz.PS3.26
 18. Matera, J. Brasuń, M. Cebrat, J. Świątek-Kozłowska: Histidine-like peptides – outlook as a potential chelating agents for Cu(II) and Ni(II) ions IVth International Symposium on Metals, Environment and Health. Szklarska Poręba, Poland, 6-10 September 2006. Book of abstracts; s.47
 19. Brasuń, A. Matera, M. Orfei, L. Messori, M. Ginnaneschi, S. Ołdziej, J. Świątek-Kozłowska Specific interactions of histidine containing cyclopeptides with Cu(II) ions IVth International Symposium on Metals, Environment and Health. Szklarska Poręba, Poland, 6-10 September 2006. Book of abstracts; s.7
 20. Brasuń, M. Cebrat, A. Sochacka, O. Gładysz, J. Świątek-Kozłowska Potentiometric and spectroscopic studies of coordination abilities of vasopressin and oxytocin analogues containing histydine residues 2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences. Wrocław, Poland, 4-8 September 2007; s.137 poz.23
 21. Matera, J. Brasuń, M. Orfei, M. Ginnaneschi, L. Messori, J. Świątek-Kozłowska Short-chain oligopeptides with favourable copper (II) binding properties. The impact of cyclization on coordination abilities towards transition metal ions2nd European Co nference on Chemistry for Life Sciences. Wrocław, Poland, 4-8 September 2007; s.249 poz.135
 22. Matera, J. Brasuń, J. Świątek-Kozłowska The influence of histidine residue in peptide sequence on coordination abilities towards transition metal ions J.Biol.Inorg.Chem. 2007 Vol.12 suppl.1; s.S154-S155 poz.P323 Abstracts of the 13th International Conference on Biological Inorganic Chemistry. Vienna, Austria, July 15-20, 2007
 23. Brasuń, M. Cebrat, A. Sochacka, O. Gładysz, J. Świątek-Kozłowska The coordination abilities of the His-analogues of Arg-vasopressin and oxytocin towards Cu2+4th EuCheMS Conference on Nitrogen Ligands in Coordination Chemistry, Metal-Organic Chemistry, Bioinorganic Chemistry & Homogeneous Catalysis. Garmisch-Partenkirchen, Germany, August 24-28, 2008; s.116 poz.P30.
 24. Matera, J. Brasuń, M. Cebrat, J. Świątek-Kozłowska Impact of the number of histidyl residues in the peptide chain on the coordination abilities towards divalent metal ions 4th EuCheMS Conference on Nitrogen Ligands in Coordination Chemistry, Metal-Organic Chemistry, Bioinorganic Chemistry & Homogeneous Catalysis. Garmisch-Partenkirchen, Germany, August 24-28, 2008; s.154 poz.P68
 25. Matera-Witkiewicz, J. Brasuń, J. Świątek-Kozłowska, K. Kapczyńska, P. Stefanowicz The impact of the peptide glycation on the binding abilities towards transition metal ions Acta Biochim.Pol. 2008 Vol.55 suppl.4; s.60 poz.P2.19 Abstracts of the Central European Congress of Life Sciences „EUROBIOTECH 2008”. Kraków, Poland, 17th-19th October 2008
 26. Brasuń, A. Matera-Witkiewicz, S. Ołdziej, A. Pratesi, M. Ginanneschi, L. MessoriThe coordination abilities of the 14-membered cyclic tetrapeptide with the(β3homoLysDHisβ-AlaHis) sequence EUROBIC 9 – 9th European Biologic Inorganic Chemistry Conference. Wrocław, Poland, 2-6 September, 2008. Abstract book; Wrocław : University of Wrocław. Faculty of Chemistry, 2008; s.139 poz.P20 ISBN 978-83-60043-10-3
 27. Brasuń, M. Cebrat, B. Fuglewicz, S. Plińska, J. Świątek-Kozłowska The electrochemical studies of the complexes of histidine analogues of vasopressin and oxytocin EUROBIC 9 – 9th European Biologic Inorganic Chemistry Conference. Wrocław, Poland, 2-6 September, 2008. Abstract book; Wrocław : University of Wrocław. Faculty of Chemistry, 2008; s.137 poz.P18 ISBN 978-83-60043-10-3
 28. Matera-Witkiewicz, J. Brasuń, M. Cebrat, J. Świątek-Kozłowska The impact the α-COOH group on the binding abilities of the simple tetrapeptides with βAsp-His-Gly-His sequence
 29. EUROBIC 9 – 9th European Biologic Inorganic Chemistry Conference. Wrocław, Poland, 2-6 September, 2008. Abstract book; Wrocław : University of Wrocław. Faculty of Chemistry, 2008; s.243 poz.P124 ISBN 978-83-60043-10-3
 30. Brasuń, M. Makowski, O. Gładysz, J. Świątek-Kozłowska Potentiometric and spectroscopic studies of coordination abilities of dehydrotripeptides Gly-deltaPhe-His and His-Gly-deltaPhe EUROBIC 9 – 9th European Biologic Inorganic Chemistry Conference. Wrocław, Poland, 2-6 September, 2008. Abstract book; Wrocław : University of Wrocław. Faculty of Chemistry, 2008; s.138 poz.P19 ISBN 978-83-60043-10-3
 31. Świątek-Kozłowska, A. Matera-Witkiewicz, J. Brasuń, M. Cebrat The impact of the histydyl residue isomeration on the binding efficiency of short-chain peptidic ligands towards transition metal ions W:The 4th Asian Biological Inorganic Chemistry Conference. Jeju Island, Korea, November 10-13, 2008. Abstract; s.97 poz.P40
 32. Czapor, M. Cebrat, M. Zajączkowska, J. BrasuńCoordination abilities of the peptides with β-Asp resine in their sequence. The role of the α-COOH group in Cu(II) binding X Polish Peptide Symposium. Władysławowo, September 6th-10th, 2009. Programme and abstracts; s.71 poz.P9/I
 33. Brasuń, A. Matera-Witkiewicz, W. Kamysz, S. Ołdziej The impact of the cyclopeptide structure on the Cu(II) binding XX Polish Peptide Symposium. Władysławowo, September 6th-10th, 2009. Programme and abstracts; s.68 poz.P6/I
 34. Kotynia, E. Kamysz, S. Bielińska, J. BrasuńMetal ion binding by Opiorphin and Sialorphin XX Polish Peptide Symposium. Władysławowo, September 6th-10th, 2009. Programme and abstracts; s.104 poz.P42/I
 35. Brasuń, H. Czapor, A. Kotynia, S. Bielicka, B. Kraska, W. Kamysz, Ł. Szyrwiel, H. Kozłowski The studies on coordination abilities of the multi-His cyclopeptides EUROBIC 10 – [10th European Biologic Inorganic Chemistry Conference]. Thessaloniki (Greece), June 22-26, 2010. Program, lectures & presentations [CD-ROM]; poz.PO-27
 36. Ż. Czyżnikowska,  BrasuńA computational study of Cu(II)-βXaaHisGlyHis complexes Modeling & Design of Molecular Materials 2010. Wrocław, Poland, July 4-8, 2010. Conference information & abstracts; poz.P10
 37. Kotynia, M. Cebrat, J. Brasuń, S. Plińska, B. Fuglewicz The coordination abilities analogues of His-AVP and His-OXT. Role of Tyr2-residue in Cu(II) binding XI International Symposium on Inorganic Biochemistry „Challenge for all generations”. Kudowa Zdrój (Poland), 4-8 September 2010. Book of abstracts; s.70 poz.P29
 38. Brasuń, A. Kotynia, H. Czapor, S. Bielicka, W. Kamysz, Ł. Szyrwiel, H. Kozłowski Formation of the binuclear complexes by multi-His cyclopeptides XI International Symposium on Inorganic Biochemistry „Challenge for all generations”. Kudowa Zdrój (Poland), 4-8 September 2010. Book of abstracts; s.47 poz.P6
 39. Czapor, A. Pawlonka, M. Zajączkowska, M. Cebrat, J. Brasuń Potentiometric and spectroscopic studies of coordination abilities of the ubiquitin fragment LEDGRTLSDY and its analogue XI International Symposium on Inorganic Biochemistry „Challenge for all generations”. Kudowa Zdrój (Poland), 4-8 September 2010. Book of abstracts; s.53 poz.P12
 40. Marchewka, Ż. Czyżnikowska, M. Cebrat, J. BrasuńCoordination abilities of somatostatin and octreotide analogs towards copper(II) ions 21st Polish Peptide Symposium. Supraśl (Poland), September, 4th-8th, 2011. Programme and abstracts; s.112 poz.P50/II
 41. BrasuńThe influence of the structural modifications on the coordination abilities of the cyclic peptides21st Polish Peptide Symposium. Supraśl (Poland), September, 4th-8th, 2011. Programme and abstracts; s.56 poz.L40
 42. Kotynia, S. Bielińska, W. Kamysz, J. BrasuńMultihistidine cyclopeptides as ligands for transition metal ion 21st Polish Peptide Symposium. Supraśl (Poland), September, 4th-8th, 2011. Programme and abstracts; s.99 poz.P37/I
 43. Kotynia, A. Marchewka, Ż. Czyżnikowska, M. Cebrat, J. BrasuńHis-analogues of somatostatin as potential tool in receptor therapy Arch.Med.Sci. 2011 Vol.7 no.1 suppl.1; s.S212 poz.293 7th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists. Warsaw, May 6-8, 2011. Abstract book
 44. Kotynia, S. Bielińska, Ł. Szyrwiel, J. BrasuńCykliczne peptydy jako potencjalne układy centrów aktywnych metaloenzymów V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie. Toruń, 16-18.06.2011; s.33
 45. Marchewka, A. Kotynia, Ż. Czyżnikowska, M. Cebrat, J. BrasuńWpływ podstawienia reszt cysteinowych resztami histydyny na właściwości koordynacyjne i strukturę oligopeptydów wykazujących aktywność biologiczną i ich analogów V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie. Toruń, 16-18.06.2011; s.36
 46. Plińska, B. Fuglewicz, M. Cebrat, J. Brasuń, K. Nowak, P.P. Jarząb, M.J. Walczakowski, L. Augustyn, E.F. Pliński Molecular organic forms in terahertz light 15th International Conference „Laser Optics-2012”. St. Petersburg, Russia, June 25-29, 2012. Summaries [CD-ROM]; poz.r6/0161_Plinski.pdf
 47. Plińska, B. Fuglewicz, M. Cebrat, J. Brasuń, P.P. Jarząb, K. Nowak, M.J. Walczakowski, L. Augustyn, N. Palka, M. Szustakowski, E.F. Pliński THz-TDS spectroscopy of selected organic crystalline forms 37th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves. University of Wollongong, Australia, September 23-28, 2012 [USB-Drive]; Conference papers/Monday/Poster/1.pdf
 48. Kotynia, S. Bielińska, W. Kamysz, J. BrasuńCyclohexapeptides as ligands towards transition metal ionsEUROBIC 11 – 11th European Biologic Inorganic Chemistry Conference. Granada (Spain), 12-16 September 2012; s.249 poz.P-113
 49. BrasuńCyclopeptides and their analogues as ligands for metal ions – potential application EUROBIC 11 – 11th European Biologic Inorganic Chemistry Conference. Granada (Spain), 12-16 September 2012; poz.KL-8
 50. Marchewka, M. Cebrat, J. BrasuńNew His/Asp-analogues of octreoide as ligands for Cu(II) ionsEUROBIC 11 – 11th European Biologic Inorganic Chemistry Conference. Granada (Spain), 12-16 September 2012; poz.P-127