Joanna Gałęzowska

dr Joanna Gałęzowska

Joanna Gałęzowska

 • Informacje
 • Publikacje
 • Komunikaty Konferencyjne
 • CV English

adiunkt, joanna.galezowska@umed.wroc.pl, 71 7840615

Wykształcenie:

– 2003-2007 Studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Studium Doktoranckie. Obrona pracy doktorskiej pt Aminopolifosfonowe czynniki chelatujące, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotor: Prof. H. Kozłowski.

– 1998-2003 Studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zainteresowania naukowe:

 • Termodynamiczne i strukturalne aspekty oddziaływania biomolekuł z jonami metali.
 • Właściwości koordynacyjne czynników chelatujących opartych na ugrupowaniach fosfonowych wobec s-, d- i f-elektronowych jonów metali.
 • Terapeutyczne radiofarmaceutyki.
 • Inhibicja metaloenzymów

Odbyte staże i szkolenia:

– Staż podoktorski: Uniwersytet Georga-Augusta w Getyndze, Instytut Chemii Nieorganicznej, Opiekun naukowy: prof. Franc Meyer. Projekt: A biomimetic model of the dizinc metallo-ß-lactamase site. Postdoctoral Fellow, Alexander von Humboldt Foundation (21 miesięcy, 2008-2009r.).

– Uniwersytet w Cagliari, Włochy, staż naukowy (1 miesiąc, 2005r.).

– Politechnika Wrocławska, Workshop on NMR spectroscopy ‚ Introduction to Biomolecular NMR Spectroscopy. From Spectra to Structure’ 2005r.

Realizowane projekty:

 • HOMING PLUS FNP; Centra aktywne cynkowych metalohydrolaz. Projektowanie i synteza funkcjonalnych mimetyków enzymów. Projekt w ramach stypendium powrotnego. Rola – kierownik projektu (2010-2012r.)
 • Grant promotorski MEiN 1T09A 144 30 ‚Specyfika oddziaływań jonów lantanowców(III) z ligandami poliaminofosfonowymi’ (2006-2007r).
 • Projekt zamawiany PBZ-KBN-060/T09/2001/14 Nowe agrochemikalia bezpieczne dla zdrowia i Środowiska (2002-2005r). Rola: wykonawca w projekcie.

Nagrody, stypendia:

 • Indywidualna nagroda Rektora UMed we Wrocławiu (stopnia I) za osiągnięcia w pracy naukowej, 2015
 • Indywidualna nagroda Rektora UMed we Wrocławiu (stopnia I) za osiągnięcia w pracy naukowej, 2013
 • Indywidualna nagroda Rektora UMed we Wroclawiu (stopnia I) za osiągnięcia w pracy naukowej, 2012
 • Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Program: Homing Plus, edycja I, dziedziny: Bio, Info, Techno, 2010-2012
 • Fundacja Alexandra von Humboldta, Return Fellowship, 2010-2011
 • Fundacja Alexandra von Humboldta, Stypendium na półtoraroczny staż naukowy.
 • Fundacja Nauki Polskiej, Program: START, edycja 2008r
 • Fundacja Nauki Polskiej, program: STYPENDIA KONFERECYJNE, edycja II, 2007r.
 • Wyróżnienie Rady Wydziału Wydziału Chemii UWR za pracę doktorska.

Działalność organizacyjna:

 • Organizacja 2nd European Conference on Life Chemistry Sciences, 4-8.09.2007, Wrocław.
 • Organizacja IV International Symposium on Metals, Environment and Health, 6-9.09. 2006, Szklarska Poręba.

Publikacje:

 1. Elżbieta Gumienna-Kontecka, Joanna Gałęzowska, Marcin Drąg, Rafał Latajka, Paweł Kafarski, Henryk Kozłowski.: Coordination abilities of substituted β-aminophosphonates towards Cu2+ and Zn2+ ions. Inorg.Chim.Acta 2004 Vol.357 no.5; s.1632-1636 IF: 1.554
 2. Joanna Gałęzowska, S. Sobek, M. Drąg, A. Mucha, P. Kafarski, H. Kozłowski.: Specific interactions of divalent metal ions with phosphonic analogues of dipeptide inhibitors of proteases. Pol.J.Chem. 2005 Vol.79 no.3; s.603-617 IF: 0.513
 3. Joanna Gałęzowska, E. Gumienna-Kontecka, E. Matczak-Jon, S. Sobek, V. Videnova-Adrabińska, H. Kozłowski.: Specific interactions of metal ions with ligands containing phosphonic function. Pol.J.Environ.Stud. 2005 Vol.14 suppl.2; s.56-63 IF: 0.352
 4. Joanna Gałęzowska, Rafał Janicki, Anna Mondry, Ramon Burgada, Theodorine Bailly, Marc Lecouvey, Henryk Kozłowski.: Coordination ability of trans-cyclohexane-1,2-diamine-N,N,N’,N’-tetrakis(methylenephosphonic acid) towards lanthanide(III) ions. Dalton Trans. 2006 no.36; s.4384-4394 IF: 3.012
 5. Felix D. Sokolov, Maria G. Babashkina, Damir A. Safin, Aydar I. Rakhmatullin, Franck Fayon, Nail G. Zabirov, Michael Bolte, Vasiliy V. Brusko, Joanna Gałęzowska, Henryk Kozłowski.: Complexes of N-thiophosphorylthioureas (HL) with copper(I). Crystal structures of [Cu3L3] and [Cu(PPh3)2L] chelates. Dalton Trans. 2007 no.41; s.4693-4700 IF: 3.212
 6. Tomasz Krzysztof Olszewski, Joanna Gałęzowska, Bogdan Boduszek, Henryk Kozłowski.: New heterocyclic mono- and bis(α-hydroxymethyl)phosphinic acids: synthesis and CuII binding abilities. Eur.J.Org.Chem. 2007 no.21; s.3539-3546 IF: 2.914
 7. Felix D. Sokolov, Sergey V. Baranov, Damir A. Safin, F. Ekkehardt Hahn, Maria Kubiak, Tania Pape, Maria G. Babashkina, Nail G. Zabirov, Joanna Gałęzowska, Henryk Kozłowski, Rafael A. Cherkasov.: The influence of the intramolecular hydrogen bond on the 1,3-N,S- and 1,5-O,S-coordination of N-phosphoryl-N’-(R)-thioureas with Ni(II) and Pd(II). New J.Chem. 2007 Vol.31 no.9; s.1661-1667 IF: 2.651
 8. Damir A. Safin, Maria G. Babashkina, Felix D. Sokolov, Nail G. Zabirov, Joanna Gałęzowska, Henryk Kozłowski.: Complexes of a novel N-(diisopropxythiophosphoryl) thiourea derivative of 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane with Na+, K+ and Cu(PPh3)2+ cations. Polyhedron 2007 Vol.26 no.5; s.1113-1116 IF: 1.756
 9. Joanna Gałęzowska, Łukasz Szyrwiel, Piotr Młynarz, Sylwia Śliwińska, Paweł Kafarski, Henryk Kozłowski.: Coordination abilities of difunctional, diaminophosphonic acid and its dipeptides towards Cu(II) ions. Polyhedron 2007 Vol.26 no.15; s.4287-4293 IF: 1.756
 10. Damir A. Safin, Piotr Młynarz, F. Ekkehardt Hahn, Maria G. Babashkina, Felix D. Sokolov, Nail G. Zabirov, Joanna Gałęzowska, Henryk Kozłowski.: Cobalt(II) complexes with N-thioacylamidophosphates and 2,2′-bipyridyl and 1,10-phenathroline. Crystal structures, solution 1H NMR spectral and magnetic properties. Z.Anorg.Allg.Chem. 2007 Vol.633 no.9; s.1472-1479 IF: 1.260
 11. Damir A. Safin, Piotr Młynarz, Felix D. Sokolov, Maria Kubiak, F. Ekkehardt Hahn, Maria G. Babashkina, Nail G. Zabirov, Joanna Gałęzowska, Henryk Kozłowski.: Rich magnetic chemistry of cobalt(II) complexes with N-phosphorylthioureas. Crystal structure and solution 1H NMR spectral properties. Z.Anorg.Allg.Chem. 2007 Vol.633 no.11-12; s.2089-2096 IF: 1.260
 12. Guido Crisponi, Valeria Marina Nurchi, Tiziana Pivetta, Joanna Gałęzowska, Elżbieta Gumienna-Kontecka, Theodorine Bailly, Ramon Burgada, Henryk Kozłowski.: Towards a new attenuating compound: a potentiometric, spectrophotometric and NMR equilibrium study on Fe(III), Al(III) and a new tetradentate mixed bisphosphonate – hydroxypyridinonate ligand. J.Inorg.Biochem. 2008 Vol.102 no.7; s.1486-1494 IF: 3.133
 13. Damir A. Safin, Felix D. Sokolov, Heinrich Noth, Maria G. Babashkina, Timur R. Gimadiev, Joanna Gałęzowska, Henryk Kozłowski.: Studies on zinc(II) complexes with N-thioacylamidophosphates: X-ray crystal structure of the [Zn(RC(S)NP(O)(OiPr)2)2] (R = NH2, tBuNH, c-C6H11NH). Polyhedron 2008 Vol.27 no.8; s.2022-2028 IF: 1.801
 14. Joanna Gałęzowska, Paweł Kafarski, Henryk Kozłowski, Piotr Młynarz, Valeria M. Nurchi, Tiziana Pivetta.: N,N’-ethylenediaminobis(benzylphosphonic acids) as a potent class of chelators for metal ions. Inorg.Chim.Acta 2009 Vol.362 no.3; s.707-713 IF: 2.322
 15. Joanna Gałęzowska, Rafał Janicki, Henryk Kozłowski, Anna Mondry, Piotr Młynarz, Łukasz Szyrwiel.: Unusual coordination behaviour of a phosphonate- and pyridine-containing ligand in a stable lanthanide complex. Eur.J.Inorg.Chem. 2010 no.11; s.1696-1702 IF: 2.910
 16. Tine Graef, Joanna Gałęzowska, Sebastian Dechert, Franc Meyer.: Decorating the second coordination sphere in pyrazolate-based dinickel(II) complexes with H-bond donors. Eur.J.Inorg.Chem. 2011 no.27; s.4161-4167 IF: 3.049
 17. Joanna Gałęzowska, Elżbieta Gumienna-Kontecka.: Phosphonates, their complexes and bio-applications: A spectrum of surprising diversity. Coord.Chem.Rev. 2012 Vol.256 no.1-2; s.105-124 IF: 11.016
 18. Simone Wockel, Joanna Gałęzowska, Sebastian Dechert, Wolfram Meyer-Klaucke, Ebbe Nordlander, Franc Meyer.: Zinc complexes of a bioinspired binucleating ligand platform – equilibria in solution and structures in the solid state. Eur.J.Inorg.Chem. 2012 no.29; s.4728-4738 IF: 3.120
 19. Simone Wockel, Joanna Gałęzowska, Sebastian Dechert, Franc Meyer.: Binding of β-lactam antibiotics to a bioinspired dizinc complex reminiscent of the active site of metallo-β-lactamases. Inorg.Chem. 2012 Vol.51 no.4; s.2486-2493 IF: 4.593
 20. Inke Siewert, Joanna Gałęzowska.: Cobalt catalyst with a proton-responsive ligand for water oxidation. Chem.Eur.J. 2015 Vol.21 no.7; s.2780-2784 IF: 5.771
 21. Merle Kugler, Joanna Gałęzowska, Florian Schendzielorz, Sebastian Dechert, Serhiy Demeshko, Inke Siewert.: Dinuclear zinc and cobalt complexes with imidazolyl and N-methylmidazolyl units and their solution speciation and redox properties. Eur.J.Inorg.Chem. 2015 no.16; s.2695-2706 IF: 2.686
 22. Tomasz Janek, Żaneta Czyżnikowska, Jacek Łuczyński, Eduardo J. Gudina, Ligia R. Rodrigues, Joanna Gałęzowska.: Physicochemical study of biomolecular interactions between lysosomotropic surfactants and bovine serum albumin. Colloid Surf.B-Biointerfaces 2017 Vol.159; s.750-758 IF: 3.887
 23. Rafał Janicki, Joanna Gałęzowska, Anna Mondry.: Stoichiometry of lanthanide(III) complexes with tripodal aminophosphonic ligands – a new solution to an old problem. Inorg.Chem.Front. 2017 Vol.4 no.7; s.1200-1210 IF: 4.036
 24. Patrycja Miszczyk, Dorota Wieczorek, Joanna Gałęzowska, Błażej Dziuk, Joanna Wietrzyk, Ewa Chmielewska.: Reaction of 3-amino-1,2,4-triazole with diethyl phosphite and triethyl orthoformate: acid-base properties and antiosteoporotic activities of the products. Molecules 2017 Vol.22 no.2; art.254 [12 s.] IF: 2.861
 25. Joanna Gałęzowska, Hanna CzaporIrzabek, R. Janicki, E. Chmielewska, Tomasz Janek.: New aspects of coordination chemistry and biological activity of NTMP-related diphosphonates containing a heterocyclic ring. New J.Chem. 2017 Vol.41 no.19; s.10731-10741 IF: 3.269
 26. Joanna Gałęzowska, Przemysław J. Boratyński, Rafał Kowalczyk, Katarzyna Lipke, Hanna Czapor-Irzabek.: Copper(II) complexes of chiral 1,2,3-triazole biheterocyclic ‚click’ ligands equipped in Cinchona alkaloid moiety. Polyhedron 2017 Vol.121; s.1-8 IF: 1.926
 27. Joanna Gałęzowska.: Interactions between Clinically Used Bisphosphonates and Bone Mineral: from Coordination Chemistry to Biomedical Applications and Beyond’ ChemMedChem, 2018, 13, 289-302. IF 3.225 
 28. Joanna Gałęzowska, Hanna Czapor-Irzabek, Ewa Chmielewska, Paweł Kafarski and Tomasz Janek. Aminobisphosphonates based on cyclohexane backbone as coordinating agents for metal ions. Thermodynamic, spectroscopic and biological studies.
  New Journal of Chemistry2018, 42, 772IF: 3.269
 29. Joanna Gałęzowska, Ewa Chmielewska. Thermodynamics of the interactions of aminobisphosphonates and their calcium complexes with bovine serum albumine. Chemistry and Biodiversity, 2018, https://doi.org/10.1002/cbdv.201800272. IF: 1.617

Konferencje, zjazdy:

 1. Chruściński, Joanna Gałęzowska, H. Kozłowski, M. Lecouvey, E. Łodyga-Chruścińska.: Complexes of aminopolyphosphonates with Cu2+ ions W:IX International Symposium on Inorganic Biochemistry „Where to go?”. Szklarska Poręba (Poland), September 4-7, 2003. Book of abstracts; s.47
 2. Joanna Gałęzowska, P. Młynarz, M. Blandzi, P. Kafarski, H. Kozłowski.: Is 2,2′-(etylenedi-imino)bis(benzylphosphonic-acid) good chelating agent for metal ions W:EUROBIC 7 – 7th European Biological Inorganic Chemistry Conference. Garmisch-Partenkirchen, Germany, August 29 – September 2, 2004. Conference book – programme, abstracts; s.142 poz.P-77
 3. Longin Chruściński, Joanna Gałęzowska, Rafał Janicki, Henryk Kozłowski, Marc Lecouvey, Anna Mondry.: Coordination ability of cyclohexane-1,2-diamine-N,N’,N”,N”’-tetrakis-(methylphosphonic acid) towards lanthanide(III) ions W:International Symposium „Metals, environment, health”. Szklarska Poręba (Poland), June 24-27, 2004. Book of abstracts; s.43
 4. Joanna Gałęzowska, M. Drąg, P. Kafarski, H. Kozłowski.: Impact of phosphonate group on the coordination to Cu2+, Ni2+ and Zn2+ ions W:International Symposium „Metals, environment, health”. Szklarska Poręba (Poland), June 24-27, 2004. Book of abstracts; s.47
 5. Piotr Młynarz, Joanna Gałęzowska, Michał Blandzi, Paweł Kafarski, Henryk Kozłowski.: The simple multidendate chelators for metal ions W:International Symposium „Metals, environment, health”. Szklarska Poręba (Poland), June 24-27, 2004. Book of abstracts; s.65
 6. Joanna Gałęzowska, M. Drąg, J. Oleksyszyn, H. Kozłowski.: Coordination of Cu(II) ions to simple aminophosphinic acids W:X International Symposium on Inorganic Biochemistry „Challenge for a new generation”. Szklarska Poręba, Poland, September 20-25, 2005. Book of abstracts; s.66
 7. Młynarz, Joanna Gałęzowska, P. Kafarski, H. Kozłowski.: ENIPA 2,2-(etylenedi-imino)bis(benzylphosphonic-acid) and its pirydyl derivatives as a chelating agents for metal ions W:X International Symposium on Inorganic Biochemistry „Challenge for a new generation”. Szklarska Poręba (Poland), September 20-25, 2005. Book of abstracts; s.89
 8. Joanna Gałęzowska, Alessandra Caredda, Guido Crisponi, Marc Lecouvey, Henryk Kozłowski.: Chelating properties of a mixed hydroxypyridinate-bisphosphonate ligand W:XXXII Annual Congress of the „Gruppo di Termodinamica dei Complessi”, XVI Italian-Spanish Congress on the Thermodynamics of Metal Complexes. Udine, Italy, June 21-25, 2005. Book of abstracts; s.32
 9. Elżbieta Gumienna-Kontecka, Joanna Gałęzowska, Guido Crisponi, Marc Lecouvey, Henryk Kozłowski.: Development of chelators with mixed hydroxypyridinonate – bisphosphonate functions for divalent and trivalent metals W:1st European Chemistry Congress. Budapest, Hungary, 27-31 August 2006. Abstract book; s.360-361 poz.O-PO-31 ISBN 963- 9319-61-9
 10. Joanna Gałęzowska, Rafał Janicki, Anna Mondry, Ramon Burgada, Theodorine Bailly, Marc Lecouvey, Henryk Kozłowski.: Co-ordination ability of trans-cyclohexane-1,2-diamine-N,N,N’,N’,-tetrakis-(methylenephosphonic acid) (CDTP) towards LnIII ions W:EUROBIC 8 – 8th European Biological Inorganic Chemistry Conference and Eurobic Young Reasearchers Forum. Aveiro, Portugal, 1-6 July 2006. Conference book – programme & abstracts; s.134 poz.PS1.18
 11. Joanna Gałęzowska, T. Olszewski, B. Boduszek, H. Kozłowski.: Coordination ability of simple phosphinic acids containing imidazole or pyridine derivatives toward Cu(II) ions W:IVth International Symposium on Metals, Environment and Health. Szklarska Poręba, Poland, 6-10 September 2006. Book of abstracts; s.40
 12. Łukasz Szyrwiel, Joanna Gałęzowska, Piotr Młynarz, Sylwia Śliwińska, Paweł Kafarski, Henryk Kozłowski.: Complexing properties of phosphonodipeptides and its analogues towards Cu(II) ions W:2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences. Wrocław, Poland, 4-8 September 2007; s.308 poz.194 ISBN 978-83-60043-05-9
 13. Joanna Gałęzowska, Łukasz Szyrwiel, Piotr Młynarz, Sylwia Śliwińska, Paweł Kafarski, Henryk Kozłowski.: Coordination abilities of difunctional, diaminophosphonic acid and its dipeptides towards Cu(II) ions W:2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences. Wrocław, Poland, 4-8 September 2007; s.175 poz.61 ISBN 978-83-60043-05-9
 14. Djenana Miodragović, Goran Bogdanović, Zoran Miodragović, Katarina Andjelković, Dusan Sladić, Joanna Gałęzowska, Henryk Kozłowski.: Investigation of interaction of Zn2+ with tacrine W:2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences. Wrocław, Poland, 4-8 September 2007; s.254 poz.140 ISBN 978-83-60043-05-9
 15. Joanna Gałęzowska, Rafał Janicki, Anna Mondry, Ramon Burgada, Theodorine Bailly, Marc Lecouvey, Henryk Kozłowski.: Can 153SmIII-CDTP complex be a potential radiopharmaceutical agent for bone pain palliation? J.Biol.Inorg.Chem. 2007 Vol.12 suppl.1; s.S29-S30 13th International Conference on Biological Inorganic Chemistry. Vienna, Austria, July 15-20, 2007. Abstracts
 16. Małgorzata Sowińska, Joanna Gałęzowska, Jolanta Świątek-Kozłowska.: Electrochemical studies of the coordination ability of hydroxamic acid analogues towards different mental ions. The possibility of therapeutic application W:19th International Symposium on Pharmaceutical & Biomedical Analysis. Gdańsk, 8-12 June 2008. Abstract book; s.131 poz.PA59
 17. Gumienna-Kontecka, Joanna Gałęzowska, H. Kozłowski.: Bisphosphonates: coordination abilities of potent chelators for metal ions W:EUROBIC 9 – 9th European Biologic Inorganic Chemistry Conference. Wrocław, Poland, 2-6 September, 2008. Abstract book; Wrocław : University of Wrocław. Faculty of Chemistry, 2008; s.58 poz.SL6 ISBN 978-83-60043-10-3
 18. Małgorzata Sowińska, Joanna Gałęzowska, I. Fritsky, Jolanta Świątek-Kozłowska.: Coordination ability of hydroxamic acid analogues towards biometal ions W:EUROBIC 9 – 9th European Biologic Inorganic Chemistry Conference. Wrocław, Poland, 2-6 September, 2008. Abstract book; Wrocław : University of Wrocław. Faculty of Chemistry, 2008; s.304 poz.P185 ISBN 978-83-60043-10-3
 19. Joanna Gałęzowska, S. Wockel, S. Dechert, F. Meyer.: Dizinc complexes relevant to the active site of B3 type metallo-β-lactameses W:EUROBIC 10 – [10th European Biologic Inorganic Chemistry Conference]. Thessaloniki (Greece), June 22-26, 2010. Program, lectures & presentations [CD-ROM]; poz.PO-76
 20. Simone Wockel, Joanna Gałęzowska, Boris Burger, Sebastian Dechert, Franc Meyer.: Novel binuclear zinc complexes modelling the active site of metallo-β-lactamases W:EUROBIC 10 – [10th European Biologic Inorganic Chemistry Conference]. Thessaloniki (Greece), June 22-26, 2010. Program, lectures & presentations [CD-ROM]; poz.PO-276
 21. Joanna Gałęzowska, R. Janicki, H. Kozłowski, A. Mondry, P. Młynarz, Ł[ukasz] Szyrwiel.: Unusual coordination behaviour of phosphonate and pyridine containing ligand in a stable lanthanide complexation W:XI International Symposium on Inorganic Biochemistry „Challenge for all generations”. Kudowa Zdrój (Poland), 4-8 September 2010. Book of abstracts; s.58 poz.P17
 22. Joanna Gałęzowska, F. Meyer.: Synthetic mimicking of the stoichiometric and functional properties of metallo-β-lactamases W:15th International Conference on Biological Inorganic Chemistry (ICBIC 15). Vancouver, Canada, 7-12 August 2011. Online itinerary planner; abstract notification 1103397
 23. Janicki, Joanna Gałęzowska, A. Mondry.: Structural and luminescence features of Eu(III) phosphonates W:17th International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter. Wroclaw, Poland, 13-18 July 2014. Book of abstracts ; ed. Małgorzata Guzik, Dariusz Hreniak, Rafał Janicki, Mariusz Stefański; poz.P-351 ISBN 978-83-60043-14-1
 24. Natascha Bruckner, Sebastian Dechert, Joanna Gałęzowska, Franc Meyer.: Pyrazole based ligand scaffolds provide second sphere hydrogen bonding: substrate coordination by bimetallic complexes J.Biol.Inorg.Chem. 2014 Vol.19 suppl.2; s.S854 poz.P223 12th European Biological Inorganic Chemistry Conference. Zurich (Switzerland), August 24-28, 2014. Abstracts
 25. Agnieszka Matera-Witkiewicz, Joanna Gałęzowska, Monika Oleksy, Adam Junka, Marzenna Bartoszewicz, Piotr Świątek, Wiesław Malinka.: 2-merkapto-4,6-dimetylo-3-pirydynokarboksamid – synteza, właściwości fizykochemiczne i biologiczne W:II Sympozjum „Szkoła Chemii Medycznej”. Wrocław, 17-19 czerwca 2015; s.[61] poz.PP-17
 26. Joanna Gałęzowska, P. Boratyński, Hanna Czapor-Irzabek.: Copper(II) complexes of 1,2,3-triazole biheterocyclic ‚click’ ligands equipped in cinchona alkaloid moiety – ESI-MS support for coordination studies W:5th Conference of Polish Mass Spectrometry Society. Sobótka, 26-26.09.2016. Program and abstracts ; ed. Marek Cebrat; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016; s.24 poz.P4 ISBN 978-83-60043-30-1
 27. Przemysław J. Boratyński, Rafał Kowalczyk, Joanna Gałęzowska.: Dimeryczne ligandy „click” W:VIII Seminarium „Postępy w syntezie związków nieracemicznych”. Lądek Zdrój, 19-22 października 2016 roku; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016; s.30 poz.K-15 ISBN 978-83-7493-962-1
 28. Joanna Gałęzowska.: Izotermiczna kalorymetria miareczkująca (ITC). Podstawy i zastosowanie metody w badaniach farmaceutycznych W:II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie”. Wrocław, 3 kwietnia 2017 r. Książka abstraktów; s.10
 29. Katarzyna Lipke, Hanna Czapor-Irzabek, Ewa Chmielewska, Joanna Gałęzowska.: Nowe aminobisfosfoniany – badania koordynacyjne względem biologicznie aktywnych jonów metali W:II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie”. Wrocław, 3 kwietnia 2017 r. Książka abstraktów; s.32 poz.P16.
 30. Joanna Gałęzowska Simone Wockel, Sebastian Dechert, Franc Meyer.: Syntetyczne modele centrów aktywnych dicynkowych metalo-β-laktamaz typu B3. 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wrocław, 17-21 września 2017. Materiały zjazdowe; s.465 poz.S10K02

Education, Professional Career

1998   B.S. 6th General Secondary School in Legnica

2003   M.S. degree Area of focus: chemistry, Faculty of Chemistry, University of Wrocław, PL, Supervisor: Prof. Dr. hab. Henryk Kozłowski, Thesis title: Complexes of β-aminophosphonates with Cu2+ ions

2007  Ph.D. degree Area of focus: inorganic chemistry, University of Wrocław, PL Supervisor: Prof. Dr. hab. Henryk Kozłowski, Thesis Title: Aminopoliphosphonic chelating agents

2007-till now Assistant Professor, Wroclaw Medical University, Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Pharmacy (including postdoctoral break)

Research Stays Abroad

2005 University in Cagliari, Italy, joint studies: potentiometric evaluation of stability constants of Fe3+ ions with phosphonic ligands

03/2008-09/2009 Postdoctoral Fellow, University of Georg-August in Goettingen, Supervisor: Prof. Dr. hab. Franc Meyer, Research Fellowship for Postdoctoral Researchers Alexander von Humboldt Foundation, Project Title: Biomimetic models of metallo-beta-lactamases

Research Grants

2002-2005 Grant, Polish Ministry of Science, PBZ-KBN-060/T09/2001/14, New agrochemicals safe for health and environment, role: project participant

2006-2007 PhD Grant, Polish Ministry of Science, MEiN 1T09A 144 30,Specific interactions of lanthanides ions (III) with poliphosphonic ligands, role: project leader

2008-2009 Individual postdoctoral grant, Alexander von Humboldt Foundation

2008-2009 International Research Training Group 1422, Metal Sites in Biomolecules: Structures, Regulation and Mechanisms, University in Göttingen-University in Lund, role: project participant

2010-2012 Return Fellowship Grant, Foundation for Polish Science, Homing Plus/2010-1/4 Active centers of zinc metallohydrolases. Synthetic mimicking of the stoichiometric and functional properties of the enzyme, role: project leader

List of publications

 1. E.Gumienna-Kontecka, J.Gałęzowska, M.Drąg, R.Latajka, P.Kafarski, H.Kozłowski, Inorg.Chim.Acta, 357, 1632-1636 (2004).
 2. J.Gałęzowska, S.Sobek, M.Drąg, A.Mucha, P.Kafarski, H.Kozłowski, Pol. J. Chem., 79, 603-617 (2005)
 3. J.Gałęzowska, E.Gumienna-Kontecka, E.Matczak-Jon, S.Sobek, V.Videnowa-Adrabińska, H.Kozłowski, Pol. J. Envir. Studies, 14, II, 56-63 (2005)
 4. J.Gałęzowska, R.Janicki, A.Mondry, R.Burgada, T.Bailly, M.Lecouvey, H.Kozłowski, Dalton Trans., 4384-4394 (2006)
 5. D.A.Safin, M.G.Babashkina, F.D.Sokołov, N.G.Zabirov, J.Gałęzowska, H.Kozłowski, Polyhedron, 26, 1113-1116 (2007)
 6. D.A.Safin, P.Młynarz, E.Hahn, M.G.Babashkina, F.D.Sokołov, N.G.Zabirov, J.Gałęzowska, H.Kozłowski, Z. Anorg. Allg. Chem., 633, 1472-1479 (2007)
 7. T.K.Olszewski, J.Gałęzowska, B.Boduszek, H.Kozłowski, Eur. J. Org. Chem., 3539-3546 (2007)
 8. F.D.Sokolov, S.V.Baranov, D.A.Safin, M.G.Babashkina, N.G.Zabirov, J.Gałęzowska, M.Kubiak, H.Kozłowski, D.B.Krivolapov, I.A.Litvinov, R.A.Cherkasov, New J. Chem., 31 , 1661-1667 (2007)
 9. J.Gałęzowska, Ł. Szyrwiel, P.Młynarz, S.Śliwińska, P.Kafarski, H.Kozłowski, Polyhedron, 26 , 4287-4293 (2007)
 10. D.A.Safin, P.Młynarz, F.D.Sokolov, M.Kubiak, F.Ekkehardt Hahn, M.G.Babashina, N.G.Zabirov, J.Gałęzowska, H.Kozłowski, Z. Anorg. Allg. Chem, 633, 2089-2096 (2007)
 11. F.D.Sokolov, M.G.Babashkina, D.A.Safin, A.I.Rakhmatullin, F.Fayon, N.G.Abirov, M.Bolte, V.V.Brusko, J.Gałęzowska, H.Kozłowski, Dalton Trans.(2007) 4693 – 4700
 12. Damir A. Safin, Felix D. Sokolov, Heinrich Nöth, Maria G. Babashkina, Timur R. Gimadiev, J. Galezowska, Henryk Kozlowski, Polyhedron 27, 2022–2028, (2008)
 13. G. Crisponi, V.M. Nurchi, T. Pivetta, J. Gałęzowska, E. Gumienna-Kontecka, T. Bailly, R.Burgada and H.Kozłowski, J. Inorg. Biochem., 102, 7 (2008) 1486-1494
 14. J. Gałęzowska, Paweł Kafarski, Henryk Kozłowski, Piotr Młynarz, Valeria M. Nurchi, Tiziana Pivetta, Inorg. Chim. Acta, 362 (2009) 707-713
 15. J. Gałęzowska, R. Janicki, H. Kozłowski, A. Mondry, P. Młynarz, Ł. Szyrwiel, Eur. J. Inorg. Chem, 1696-1702 (2010)
 16. T. Graef, J. Galezowska, S. Dechert, F. Meyer, Eur. J. Inorg. Chem., 4161-4167 (2011)
 17. J. Gałęzowska, E. Gumienna-Kontecka, Coord. Chem. Rev., 256, 105-124 (2012)
 18. S. Woeckel, J. Galezowska, S. Dechert, F. Meyer, Inorg. Chem., 51(4) 2486-2493 (2012)
 19. S. Woeckel, J. Gałęzowska, S. Dechert, W. Meyer-Klaucke, E. Nordlander, F. Meyer, Eur. J. Inorg. Chem. 4728-4738 (2012)
 20. I. Siewert, J. GałęzowskaChem. Eur. J.,21, 2780 – 2784 (2015)
 21. M. Kugler, J. Gałęzowska, F. Schendzielorz, S. Dechert, S. Demeshko, I. Siewert,Eur. J. Inorg. Chem., (2015), 2695-2706
 22. J. Gałęzowska, P.J. Boratyński, R.Kowalczyk, K. Lipke, H. Czapor-Irzabek, Polyhedron, 121 (2017) 1-8.
 23. P. Miszczyk, D. Wieczorek,J. Gałęzowska, B. Dziuk, J. Wietrzyk, E. Chmielewska, Molecules, 22(2) (2017) 254.
 24. R. Janicki, J. Gałęzowska, A. Mondry, Inorg.Chem.Front. (2017) Vol.4 no.7; s.1200-1210
 25. P. Miszczyk, D. Wieczorek, J. Gałęzowska, B. Dziuk, J. Wietrzyk, E. Chmielewska. Molecules (2017) Vol.22 no.2; art.254 [12 s.]
 26. J. Gałęzowska, H. CzaporIrzabek, R. Janicki, E. Chmielewska, Tomasz Janek. New J.Chem. (2017) Vol.41 no.19; s.10731-10741.

Awards, Scholarships

2007 Grant for the attendance in conference, Foundation for Polish Science, ICBIC13, Austria

2007 Award for the doctoral thesis, Faculty of Chemistry, University of Wrocław, PL

2008-2009 Research Fellowship for Postdoctoral Researchers, Alexander von Humboldt Foundation

2008 Grant START, Award for young, talented researchers at the outset of their career, Foundation for Polish Science

2010-2011 Return Fellowship, Alexander von Humboldt Foundation

2010-2012 Return Fellowship Grant, Homing Plus, Subsidies for young scholars –encouraging them to take up research work in Poland. Foundation for Polish Science, edition 1, Bio, info, techno.

2012, 2013, 2015 UMed Rectors Award for outstanding performance in science

Personal skills

Polish – native

English – fluent

German – basic (Zertifikat Deutsch B1)

Postgraduate studies ,Manager of Research and Development Projects’ WSB Schools of Banking, Wroclaw (Graduation: 2014)