II Termin zaliczeniowy – seminarium

Uprzejmie informuję, że II Termin zaliczeniowy z seminarium z chemii ogólnej i nieorganicznej odbędzie się 6.02.2018 o g.11.00. Studenci proszeni są o przyjście pod Katedrę Chemii Nieorganicznej