Farmacja – Wyniki kolokwium K3/3 z dnia 16.01.2018

ocena 3,5: 118,

ocena 3,0: 11850, 11845, 119,65,

ocena 2,0: 11843