Egzamin z Chemii Ogólnej i NIeorganicznej 6.02.2018

Egzamin z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej :

I termin – odbędzie się 6.02.2018 o godz. 9 w sali W3 oraz W4

II termin – odbędzie się 13.02.2018r. o godz. 10 w sali seminaryjnej Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej

III termin – odbędzie się 1.03.2018 r. o godz. 10 w sali seminaryjnej Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej