Edward Krzyżak

dr Edward Krzyżak

 • Info
 • Publikacje

Wykształcenie:

 • dr nauk farmaceutycznych (UM Wrocław)
 • mgr chemii (Uniwersytet Wrocławski)

Tematyka badawcza:

Właściwości fluorescencyjne, polimorfizm , oddziaływanie z receptorami, dokowanie związków o zastosowaniu farmaceutycznym

Strona prywatna: Moje Pireneje i inne góry

 • Aleksandra Kotynia, Edward Krzyżak, Elżbieta Kamysz, Małgorzata Sobocińska, Justyna Brasuń.: The Coordination Abilities of Three Novel Analogues of Saliva Peptides: The Influence of Structural Modification on the Copper Binding. Int J Pept Res Ther (2017)
 • Edward Krzyżak, Dominika Szkatuła, Berenika Szczęśniak-Sięga, Wiesław Malinka.: Synthesis and DSC study a new pyridinedicarboximide diones derivatives, obtained under various conditions. J.Therm.Anal.Calorim. 2015 Vol.120 no.1; s.847-853
 • Edward Krzyżak, Małgorzata Śliwińska, Wiesław Malinka.: Synthesis and fluorescence properties of new ester derivatives of isothiazolo [4,5-b] pyridine. J.Fluoresc. 2015 Vol.25 no.2; s.277-282
 • Edward Krzyżak, Berenika Szczęśniak-Sięga, Wiesław Malinka.: Synthesis and thermal behaviour of new benzo-1,2-thiazine long-chain aryl-piperazine derivatives J.Therm.Anal.Calorim. 2014 Vol.115 no.1; s.793-802
 • Edward Krzyżak, Berenika Szczęśniak-Sięga, Dominika Szkatuła, Wiesław Malinka.: Synthesis and thermal study of new N-substituted 1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine-1,3(2H)diones of Mannich base type J.Therm.Anal.Calorim. 2012 Vol.108 no.3; s.1303-1309
 • Edward Krzyżak, Alina Wojakowska, Andrzej Wojakowski, Marek Wołcyrz.: Investigation of the CuBr-LiBr phase diagram J.Therm.Anal.Calorim. 2010 Vol.101 no.2; s.541-547
 • Agata Górniak, Alina Wojakowska, Stanisława Plińska, Edward Krzyżak.: Electrical conductivity in solid solutions and in two-phase regions of the silver halide-bivalent metal (cadmium, cobalt, zinc) halide systems J.Therm.Anal.Calorim. 2009 Vol.96 no.1; s.133-140
 • Edward Krzyżak, Alina Wojakowska: Thermodynamics and phase equilibrium studies of silver halide – cobalt(II) halide systems J. Therm. Anal. Calorim. 2008 Vol. 93 no.3 s.721 -726,
 • Alina Wojakowska, Edward Krzyżak, Andrzej Wojakowski, Marek Wołcyrz: Phase equilibria in copper(I) bromide-MBr systems (M = Li, Na, K) Z. Naturforsch. A 2007 Vol.62 no.9; s.507-512
 • Alina Wojakowska, Edward Krzyżak, Stanisława Plińska: Melting and high-temperature solid state transitions in cobalt(II) halides J. Therm. Anal. Calorim. 2007 Vol.88 no.2; s.525-530
 • Alina Wojakowska, Stanisława Plińska, Edward Krzyżak: Conductometric and DSC evidence for a high temperature phase transition in cobalt dibromide J. Therm. Anal. Calorim. 2007 Vol.90 no 2; s.355-357
 • Olimpia Gładysz, Przemysław Łoś, Edward Krzyżak: Influence of concentrations of copper, levelling agents and temperature on the diffusion coefficient of cupric ions in industrial electro-refining electrolytes J. Appl. Electrochem. 2007 Vol.37 no.10; s.1093-1097
 • Alina Wojakowska, Stanisława Plińska, Jerzy Josiak, Edward Krzyżak: Electrical conductivity of molten cobalt dibromide + potassium bromide mixtures J. Chem. Eng. Data 2006 Vol.51 no.4; s.1256-1260
 • Alina Wojakowska, Edward Krzyżak: Factors affecting the general shape of the phase diagram and compound formation in the binary copper(I) halide-alkali-metal halide systems J. Therm. Anal. Calorim. 2006 Vol.83 no.3; s.597-601
 • Alina Wojakowska, Edward Krzyżak: Electrical conductivity of CuBr in the temperature range 500-1050 K Solid State Ionics 2005 Vol.176 no.37-38; s.2711-2716
 • Alina Wojakowska, Edward Krzyżak: Proprietes thermodynamiques des solutions liquides bromure de cuivre(I) – bromure de sodium et bromure de cuivre(I) – bromure de potassium a partir des equilibres liquide – solide J. Phys. IV 2004 Vol.122; s.203-208
 • Alina Wojakowska, Edward Krzyżak: Phase equilibria in the binary systems copper(I) halide – alkali halide:Annals of the Polish Chemical Society. Year 2004. Vol.3 part 2 s.776-779
 • Alina Wojakowska, Edward Krzyżak, A. Wojakowski: Phase diagram for the RbBr-CuBr system J. Therm. Anal. Calorim. 2001 Vol.65 no.2; s.491-495
 • Alina Wojakowska, Edward Krzyżak, A. Wojakowski: Phase diagram for the CuBr-CsBr system Thermochim. Acta 2000 Vol.344 no.1-2; s.55-59
 • Alina Wojakowska, Edward Krzyżak: Phase diagrams of the binary cuprous bromide-alkali metal bromide systems Progress in Molten Salt Chemistry 2000; s.565-567