Dopytka ustna I terminu poprawkowego egzaminu z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Dopytka ustna odbędzie się w piątek 16.02.2018r. w gabinecie Kierownika Katedry w następujących grupach:

godz. 10:00 – 12115, 11129

godz. 10:30 – 11137, 11120

godz. 11:00 – 11158, 11125

godz. 11;30 – 12118, 11117

godz. 12:00 – 11118, 11140

godz. 12:30 – 11145, 11146