Farmacja

62 postów

Wyniki I terminu poprawkowego egzaminu z chemii ogólnej i nieorganicznej z dnia 31.08.2018

ocena 4,0:  11975, 11847, 11828, 11862, 11981, 11822, 10708, 11811, 11887,

ocena 3,5: 11879, 10616, 11816, 11707, 12119, 11818, 9414, 10641,

ocena 3,0: 11805, 11914, 11871, 11890, 11810, 11845, 11992, 11850, 11900, 11853, 11152, 11681, 8856, 11817, 8862, 10710, 10623, 11814 9452, 9498, 12064, 11978, 11881, 12063, 11875, 11824, 11687, 9993, 11710, 11697, 11905, 11893, 11848, 11922, 11916, 11899, 11843, 11907, 11979, 11124, 11692, 11965, 11857

 

wszyscy studenci wymienieni w podpunkcie „Dopytka” nie uzyskali wymaganego minimum punktów do oceny pozytywnej, dlatego proszeni są o stawienie sie w Katedrze w dniu 7.09.2018 godz. 11 celem dopytania.

 

Prace mozna oglądać w środę 5.09.2018 godz. 11

Wyniki kolokwium K4/Obliczenia

Szanowni studenci,

Prawidłowe odpowiedzi:

  1. 190 razy
  2. 0.103g
  3. pH=9.02

Oceny:

5: 11681

4+: 11857

4: 8856, 9452

3+: 11853

3: 11887, 11900, 11875, 11927, 6176

3-: 11829, 11911, 11697

dopytka: , 9498, 11893

2: 10629, 11689, 8949

 

Zapraszam trzy osoby na dopytkę w terminie: 2-4.07.2018 w g. 10-12 u dr E. Krzyżaka. Jeśli w/w studenci nie zgłoszą się w podanym terminie otrzymają ocenę niedostateczną.