Farmacja

35 postów

Kolokwium zaliczeniowe

Uprzejmie informuję, że studenci którzy nie mają zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych będą zdawać ostateczne kolokwium na pierwszych zajęciach laboratoryjnych w semestrze letnim.

Wyniki kolokwium III/3 (grupa D – 19.01.2018)

+4 – 11586

Pozostałe osoby nie zaliczyły.

Prace można oglądać w poniedziałek od 10:00 do 12:00. Poprawa odbędzie się w środę o godzinie 13:30 w Katedrze Chemii Nieorganicznej.

Laboratorium – termin zaliczeniowy

Uprzejmie informuję, że termin zaliczeniowy (IV) z kolokwiów z laboratorium z chemii ogólnej i nieorganicznej odbędzie się w czwartek 25.01.2018 o g.15.00. Studenci proszeni są o przyjście pod Katedrę Chemii Nieorganicznej.