Farmacja

57 postów

Wyniki kolokwium K4/Obliczenia

Szanowni studenci,

Prawidłowe odpowiedzi:

  1. 190 razy
  2. 0.103g
  3. pH=9.02

Oceny:

5: 11681

4+: 11857

4: 8856, 9452

3+: 11853

3: 11887, 11900, 11875, 11927, 6176

3-: 11829, 11911, 11697

dopytka: , 9498, 11893

2: 10629, 11689, 8949

 

Zapraszam trzy osoby na dopytkę w terminie: 2-4.07.2018 w g. 10-12 u dr E. Krzyżaka. Jeśli w/w studenci nie zgłoszą się w podanym terminie otrzymają ocenę niedostateczną.

Wyniki egzaminu z chemii ogólnej i nieorganicznej z dnia 22.06.2018

ocena 4,5: 11963, 11806, 7500,

ocena 4,0: 11866, 11699, 11884, 11896, 11700, 11686, 11691, 11716, 11833, 11858,

ocena 3,5: 11825, 11869, 11856, 11823, 10633, 11834, 11690, 11892, 11830, 11784, 11838, 11891, 11889, 11717,

ocena 3,0: 11679, 11917, 11650, 11835, 11624, 11861, 11909, 11815, 11807, 11841, 11842, 11844, 11903, 11166, 11859, 11695, 11885, 11831

Pozostałe osoby otrzymały ocenę 2,0 (niedostateczny)

 

prace do wglądu piątek 12-13

 

 

 

Kolokwium z obliczeń K4

Czwarty termin kolokwium z obliczeń odbędzie się w czwartek 28.06 o g.10.00 w Katedrze Chemii Nieorganicznej.

Egzamin Termin I

Egzamin odbędzie się w piątek 22.06.2018 o g.11.00 w sali W3 i W4

Wyniki egzaminu Ia z chemii ogólnej i nieorganicznej z dnia 14.06.2018

ocena 4,0: 11888, 11787, 11780, 11826, 11809, 11925,

ocena 3,5: 11880, 11921, 11876, 11923, 11910, 11919, 11719, 11701, 11877, 11712, 11865,0 11924, 11703, 11915, 11906, 11685, 11851, 11813, 11872, 11913, 11873, 11821,

ocena 3,0: 11694, 11711, 9649, 11867, 11709, 11704, 11849, 11715, 11874, 11901, 11827, 11586.

Pozostałe osoby nie uzyskały wystarczającej ilości punktów na ocenę pozytywną.

 

 

Wyniki kolokwium K3/obl

5: 12063,

4: 11992, 11693, 11899

3: 11905, 11842. 11922, 10623

3-: 11817, 11843

2: 11900, 11927, 11857, 11911, 9452, 11875, 9498, 11853, 11887, 11692, 11681, 11697, 6176, 11689, 8856, 10629, 8949, 11968, 11893