Anna Janicka-Kłos

dr Anna Janicka-Kłos

Doktor nauk chemicznych z zakresu chemii nieorganicznej; specjalność chemia bionieorganiczna

Wykształcenie:

 • 2003-2007Studia doktoranckie. Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ukończone obroną pracy doktorskiej pt. Właściwości koordynacyjne polihistydylowych białek i ich fragmentów względem jonów miedzi. Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski. Wyróżnienie pracy przez Radę Wydziału. Uwr
 • 1998-2003Studia magisterskie na kierunku Podstaw Chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ukończone z oceną bardzo dobrą. Praca magisterska pt. Włałciwości koordynacyjne fragmentu amyloidowego białka prekursorowego. Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski

Odbyte staże i szkolenia:

 • 2007:(3-8.06) warsztaty NMR 11th Chianti Workshop on Magnetic Resonance, Methods for Biomolecular Magnetic Resonance, Vallombrosa, Florencja
 • 2006-2007:6-miesięczne stypendium (program Marie Curie) w Centrum Rezonansu Magnetycznego (CERM) przy Uniwersytecie we Florencji
 • 2006:(27-29.06) szkolenie NMR organizowane na Politechnice Wrocławskiej 2nd NMR Workshop From Data to Structure and Bruker NMR Users Meeting, Wrocław
 • 2006: (25-28.03) EMBO-FEBS workshop on Amyloid formation, Florencja
 • 2005: (27-29.06) szkolenie NMR organizowane na Politechnice Wrocławskiej, 1st NMR Workshop, Wrocław

Zainteresowania naukowe:

 • Chemia bionieorganiczna i biomedyczna
 • Termodynamiczne i strukturalne aspekty oddziaływania jonów metali z białkami i ich fragmentami
 • Rola jonów metali w inicjacji i progresji chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, choroby prionowe) oraz chorób nowotworowych
 • Strukturalne aspekty wišzania jonów metali przez białka chaperonowe

Działalność naukowa:

 • Członek Lokalnego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji ‚9th European Biological Inorganic Chemistry Conference’ (Eurobic9), Wrocław, Polska, 2-6 Września 2008
 • udział w grancie KBN, Badanie aspektów strukturalnych i termodynamicznych oddziaływań jonów Cu(II) z białkami istotnymi w transporcie do wnętrza komórek
 • udział w międzynarodowym projekcie w ramach Marie Curie actions-Early-stage Training, 6 ramowego programu stypendialnego; NMR in Inorganic Structural Biology. Structural characterization of hCox17
 • 7 publikacji oryginalnych
 • 3 publikacji przeglądowych
 • 32 komunikatów na konferencjach krajowych i zagranicznych
 • Beneficjent stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, program START wspierający wybitnych młodych naukowców (edycja 2008)

Działalność dydaktyczna:

 • 2007-zajęcia laboratoryjne i rachunkowe, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczna
 • 2003-2006zajęcia laboratoryjne z chemii analitycznej dla studentów II-go roku Chemii Podstaw, Chemii Biologicznej, Chemii Środowiska; Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 • 2005pomoc w organizowaniu i prowadzenie zajęć laboratoryjnych letniej szkoły z chemii analitycznej dla studentów Uniwersytetu w Michiagan; Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 • 2004pomoc w organizowaniu zajęć laboratoryjnych letniej szkoły z chemii analitycznej dla studentów Uniwersytetu w Michiagan; Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

Publikacje:

 • L. Szyrwiel, E. Jankowska, A. Janicka-Klos, Z. Szewczuk, D. Valensin and H. Kozlowski; Zn(II) ions bind very efficiently to tandem repeat region of „prion related protein” (PrP-rel-2) of zebra-fish. MS and potentiometric evidence. Praca zaakceptowana do druku w Dalton Transactions nr b811224j (2008)
 • H. Kozlowski, A. Janicka-Klos, J. Swiatek-Kozlowska, E. Gaggelli, D. Valensin, G. Valensin; METAL HOMEOSTASIS AND RELATED DISORDERS (Metal Uptake, Transport, Distribution and Regulation), Praca wysłana do Chemistry – A European Journal
 • E. Gaggelli, A. Janicka-Kłos, E. Jankowska, H. Kozłowski, C. Migliorini, E. Molteni, D. Valensin, G. Valensin, E. Wieczerzak; NMR Studies of the Zn2+ Interactions with Rat and Human ßAmyloid (1-28) peptides in H2O/SDS Solutions. The Journal of Physical Chemistry B; 113, 1, 100-109, (2008)
 • L. Banci, I. Bertini, S. Ciofi-Baffoni, A. Janicka, M. Martinelli, H. Kozłowski, P. Palumaa; A structural-dynamical characterization of Human Cox17 protein, Journal of Biological Chemistry, 283 (12), 7912, (2008)
 • H. Kozłowski, A. Janicka, P. Stańczak, D. Valensin, G. Valensin, K. Kulon; Specificity in the Cu2+ interactions with prion protein fragments from mammals to fishes and related His-rich peptides. Coordination Chemistry Reviews., 252, 1069, (2008)
 • Anna Janicka-Kłos, Paulina Juszczyk, Zbigniew Grzonka, Henryk Kozłowski.: Competition between the albumin and three histidine fragment of amyloid precursor protein sites to bind Cu(II) Polyhedron 2008 Vol.27 no.5; s.1511-1516
 • A. Janicka, P. Stańczak and H. Kozłowski; Impact of copper ions on chemistry and biology of prion protein. Polish Journal of Chemistry, 81, 1, (2007)
 • F. Berti, E. Gaggelli, R. Guerrini, A. Janicka, H. Kozłowski, A. Łęgowska, H. Miecznikowska, C. Migliorini, R. Pogni, M. Remelli, K. Rolka, D. Valensin and G. Valensin; Structural and dynamic characterization of Cu(II) binding of the human prion protein (hPrP) outside the octarepeat region. Chemistry – A European Journal, 13, 1991, (2007)
 • Justyna Brasuń, Maciej Makowski, Anna Janicka, Jolanta Świątek-Kozłowska.: Influence of the position of two dehydro-amino acids residues in the oligopeptide sequence on the binding ability towards Cu(II) ions Polyhedron 2005 Vol.24 no.15; s.1929-1936
 • M. Remelli, M. Donatoni, R. Guerrini, A. Janicka, P. Pretegiani and H. Kozłowski; Copper-ion interaction with the 106-113 domain of the prion protein: a solution-equilibria study on model peptides. Dalton Trans., 2876-2885, (2005)
 • D. Valensin, F. M. Mancini, M. Łuczkowski, A. Janicka, K. Wiśniewska, E. Gaggelli, G. Valensin, L. Łankiewicz and H. Kozłowski; Identification of a Novel High Affinity Copper Binding Site in the APP (145-155) Fragment of Amyloid Precursor Protein. Dalton Trans., 16-22, (2004)

Konferencje, zjazdy:

 • A. Janicka-Kłos, A. Bonna, A. Prahl, H. Kozłowski, J. Świątek Kozłowska; Coordination abilities of alloferon peptides towards copper ions. Eurobic9, Wrocław, Polska, Wrzesień 2-6, 2008. Książka abstraktów P82.
 • A. Janicka-Kłos, S. Ciofi-Baffoni, M. Martinelli, O. Palumaa, H. Kozłowski, L. Banci, I. Bertini; Astructural-dynamical characterizatuin of Human Cox17. 2nd Annual Meeting of (I3) EU-NMR and (CA) NMR-LIFE, Köningen, Niemcy, Styczeń 23-25, 2008. Książka abstarktów P 36
 • A. Janicka, S. Ciofi-Baffoni, M. Martinelli, P. Palumaa, H. Kozłowski, L. Banci, I. Bertini; Structure of human Cox 17 protein. 13th International Conference on Biological Inorganic Chemistry, Wiedeń, Austria, Lipiec 15-20, 2007. Książka Abstraktów P384.
 • H. Kozłowski, A. Janicka, P. Stańczak, D. Valensin, G. Valensin, G. Valensin; Copper Prion Interactions. Specifity from mammals to Fishes. 13th International Conference on Biological Inorganic Chemistry, Wiedeń, Austria, Lipiec 15-20, 2007. Książka Abstraktów KL11
 • E. Gaggelli, A. Janicka, H. Kozłowski, C. Migliorini, D. Valensin and G. Valensin; Spectroscopic Studies of Cu(II) Binding to Peptide Sequences From the Human Prion Protein. Advances and management of NMR in life sciences, A joint meeting of (I3) EU-NMR and (CA) NMR-LIFE; Florencja, Włochy, Styczeń 18-20, 2007; Książka Abstraktów, p. 58.
 • L. Banci, I. Bertini, S. C.iofi-Baffoni, A. Janicka, M. Martinelli, P. Palumaa, H. Kozłowski; Structure of human copper chaperone for cytochrome c oxidase. Advances and management of NMR in life sciences, A joint meeting of (I3) EU-NMR and (CA) NMR-LIFE; Florencjae, Włochy, Styczeń 18-20, 2007; Książka Abstraktów, p. 57.
 • A. Janicka, S. Ciofi-Baffoni, M. Martinelli, P. Palumaa, H. Kozłowski, L. Banci, I. Bertini; Structures of the human Cox17 protein. 11th Chianti Workshop on Magnetic Resonance, Methods for Biomolecular Magnetic Resonance, Vallombrosa, Florencja, Włochy, Czerwiec 3-8, 2007, Książka Abstraktów, p. 71
 • C. Migliorini, F. Berti. E. Gaggelli, R. Guerini, A. Janicka, H. Kozłowski, R. Pogni, M. Remelli, D. Valensin, G. Valensin; The Cu(II) binding sites of human prion protein fragment hPrP91-114: structural and dynamic characterization. 11th Chianti Workshop on Magnetic Resonance, Methods for Biomolecular Magnetic Resonance, Vallombrosa, Florencja, Włochy, Czerwiec 3-8, 2007, Książka Abstraktów, P. 89.
 • E. Gralka, A. Janicka-Kłos, P. Nadolski, W. Kamysz, H. Kozłowski; Impact of amino acid side chains on the copper(II) binding to histidine containing peptides. 2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences, Wrocław, Polska, Wrzesień 4-8, 2007. Książka Abstraktów P 71.
 • A. Janicka-Kłos, D. Valensin, F. Berti, C. Migliorini, R. Guerrini, R. Pogni, M. Remelli, A. Łęgowska, H. Miecznikowska, K. Rolka, E. Gaggelli, G. Valensin, H. Kozłowski; Structural and dynamic characterization of copper(II) binding of the human prion protein outside the otarepeat region. 2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences, Wrocław, Polska, Wrzesień 4-8, 2007. Książka Abstraktów P 87.
 • A. Janicka, D. Valensin, C. Migliorini, E. Gaggelli, G. Valensin, R. Guerrini, M. Remelli, H. Miecznikowska, K. Rolka, H. Kozłowski; Coordination properties of the fragment of prion protein that contains both His 96 and His 111 towards Cu2+ ions. EMBO-FEBS workshop on Amyloid formation, Florencja, Włochy, Marzec, 25-28, 2006. Książka Abstraktów, p. 99.
 • H. Kozłowski, A. Janicka, D. Valensin, P. Stańczak, E. Gaggelli, M. Łuczkowski, G.Valensin; Playing metallochemistry with prion protein. Workshop The Role of Trace Metals in Disease, Selfoss, Islandia, Czerwiec, 26-29, 2006. Książka Abstraktów p.11.
 • A. Janicka, D. Valensin, C. Migliorini, G. Valensin, R. Guerrini, M. Remelli, H. Miecznikowska, K. Rolka, H. Kozłowski; Coordination and structural characterization of Cu2+ binding to 91-114 fragment of human prion protein. 2nd NMR Workshop From Data to Structure and Bruker NMR Users Meeting, Wrocław, Polska, Czerwiec, 27-29, 2006. Książka Abstraktów, p 7.
 • A. Janicka, D. Valensin, C. Migliorini, G. Valensin, R. Guerrini, M. Remelli, H. Miecznikowska, K. Rolka, and H. Kozłowski; Potentiometric and spectroscopic studies of the part of neurotoxic prion protein: hPrP92-100, hPrP100-106 and hPrP91-114 – fragment contains both His96 and His111 towards Cu2+ ions. EUROBIC 8, Aveiro, Portuglia, Lipiec, 02-06, 2006. Książka Abstraktów, p. 188.
 • H.Kozłowski, A.Janicka, D.Valensin, P.Stańczak, E.Gaggelli, M.Łuczkowski, G.Valensin; Specifity of copper chelation and possible relation to plaques. IV International Symposium on Metals, Environment and Health, Szklarska Poręba, Polska , Wrzesień d 6-9.09. 2006. Książka Abstraktów, p.12.
 • A. Janicka, A. Bonna, M. Rózga, Z. Maćkiewicz and H. Kozłowski; Coordination properties of alloferon 1 and alloferon 2 peptides towards copper ions. IV International Symposium on Metals, Environment and Health, Szklarska Poręba, Polska, Wrzesień, 6-9, 2006.Książka Abstraktów, p.43.
 • H. Kozłowski, A. Janicka, D. Valensin, P. Stańczak, E. Gaggelli, M. Łuczkowski, G. Valensin; Metallochemistry of neurodegeneration. 3rd Central European Conference Chemistry Towards Biology, Kraków, Polska, Wrzesień, 8-12 2006. Abstr., O-35.
 • H. Kozłowski, M. Łuczkowski, P. Stańczak, A. Janicka, D. Valensin, G. Valensin, E. Gaggelli; Impact of Cu2+ ions on chemistry and biology of prion protein. XXIII Congresso Nazionale della Divisione di Chamica Inorganica della Societa Chimica Italiana, Siena, Włochy, Lipiec, 11-16, 2005. Abstrakt L2.
 • E. Gaggelli, N. Gaggelli, A. Janicka, H. Kozłowski, C. Migliorini, D. Valensin, G. Valensin; Spectroscopic studies on the HPrP(90-120)-Cu(II) complex. XXXIII Congresso Nazionale della Divisione di Chamica Inorganica della Societa Chimica Italiana, Siena, Włochy, Lipiec, 11-16, 2005. Abstrakt PO37.
 • E. Gaggelli, A. Janicka, H. Kozłowski, C. Migliorini, E. Molteni, E. Porciatti, D. Valensin, G. Valensin; Copper(II) binding modes of Histatin 5. XXXIII Congresso Nazionale della Divisione di Chamica Inorganica della Societa Chimica Italiana, Siena, Włochy, Lipiec, 11-16, 2005. Abstrakt PO83.
 • H. Kozłowski, M. Łuczkowski, P. Stańczak, A. Janicka, D. Valensin, G. Valensin; Possible impact of Cu2+ on prion protein structure and biology. 18th Polish Peptide Symposium, Wrocław, Polska, Wrzesień, 4-8, 2005. Książka Abstraktów p.17-18.
 • A. Bonna, A. Janicka, G. Piotrowski, Z. Maćkiewicz, H. Kozłowski; Peptide boxes – hypothesis. 18th Polish Peptide Symposium, Wrocław, Polska, Wrzesień, 4-8, 2005. Książka Abstraktów p.90-91.
 • A. Bonna, M. Rózga, A. Janicka, Z. Maćkiewicz, H. Kozłowski; Cu(II) ion coordination to SPARC fragments. 18th Polish Peptide Symposium, Wrocław, Polska, Wrzesień, 4-8, 2005. Książka Abstraktów p.92.
 • A. Janicka, A. Bonna, M. Rózga, Z. Maćkiewicz, H. Kozłowski; Coordination ability of alloferon peptide towards Cu2+ ions. 18th Polish Peptide Symposium, Wrocław, Polska, Wrzesień, 4-8, 2005. Książka Abstraktów p.113-114.
 • M. Łuczkowski, D. Valensin, A. Janicka, H. Miecznikowska, A .Łęgowska, K. Rolka, G. Valensin, H. Kozłowski; Coordination properties of unprotected 91-114 fragment of prion protein towards Cu2+ ions. 18th Polish Peptide Symposium, Wrocław, Polska, Wrzesień, 4-8, 2005. Książka Abstraktów p.166-167.
 • J. Brasuń, M. Makowski, A. Janicka, J. Świątek-Kozłowska; Impact of the distance between two dehydroamino acid residues on binding ability of oligopeptides towards Cu(II) ion. 18th Polish Peptide Symposium, Wrocław, Polska, Wrzesień, 4-8, 2005. Książka Abstraktów p.93.
 • A. Bonna, A. Janicka, G. Piotrowski, Z. Maćkiewicz, H. Kozłowski; The peptide boxes hypothesis. X International Symposium on Bioinorganic Chemistry: CHALLENGE FOR NEW GENERATION, Szklarska Poręba, Polska, Wrzesień, 20-25, 2005. Książka Abstraktów p.49.
 • A. Janicka, A. Bonna, Z. Mackiewicz, H. Kozłowski; Potentiometric and spectroscopic studies of Cu2+ ions coordination by histatin 5 and its fragments. X International Symposium on Bioinorganic Chemistry: CHALLENGE FOR NEW GENERATION, Szklarska Poręba, Polska, Wrzesień 20-25, 2005. Książka Abstraktów p.74.
 • A. Janicka, M. Rózga, A. Bonna, Z. Maćkiewicz, H. Kozłowski; Coordination properties of Cu(II) ions towards the bovine kininogen HMW I precursor (fragment 452-460). X International Symposium on Bioinorganic Chemistry: CHALLENGE FOR NEW GENERATION, Szklarska Poręba, Polska, Wrzesień, 20-25, 2005. Książka Abstraktów p.75.
 • H. Kozłowski, A. Janicka, M. Łuczkowski, P. Stańczak, E. Gaggelli, D. Valensin, G. Valensin , Z. Grzonka, P. Juszczyk, M. Remelli; Specific interactions of copper(II) ions with fragments of prion and related proteins. 1st European Conference on Chemistry for Life Sciences, Rimini, Włochy, Październik, 4-8, 2005. Książka Abstraktów p.66.
 • A. Janicka, M. Łuczkowski, H. Miecznikowska, K. Rolka, D. Valensin, G. Valensin, H. Kozłowski; Coordination properties of 91-114 fragment of prion protein towards Cu2+ ions. 1st European Conference on Chemistry for Life Sciences, Rimini, Włochy, Październik, 4-8, 2005. Book of Abstr. p.137.
 • A. Janicka, A. Bonna, Z. Maćkiewicz, H. Kozłowski; Potenciometric and spectroscopic studies of Cu2+ coordination by histatine fragment. International Symposjum Metals, Environment, Health, Szklarska Poręba, Polska, Czerwiec, 24-27, 2004. Książka Abstraktów, p.49.
 • A. Janicka, P. Juszczyk, Z. Grzonka, H. Kozłowski; Competition between the N-terminal albumin-like and cysteine-rich APP fragment containing three histidine residues in binding of Cu2+ ions. EUROBIC 7, Garmisch-Partenkirchen, Germany, Sierpień/Wrzesień, 29.08-2.09.2004. Książka Abstraktów, p.186