Kierownik Katedry
dr hab. Justyna Brasuń, prof.nadzw.

71 784 03 31
  justyna.brasun@umed.wroc.pl

Kadra naukowo-dydaktyczna:

dr hab. Justyna Brasuń prof. nadz.
71 784 03 31
justyna.brasun@umed.wroc.pl

dr hab. Żaneta Czyżnikowska
71 784 03 34
zaneta.czyznikowska@gmail.com

dr Joanna Gałęzowska
71 784 06 15
joanna.galezowska@umed.wroc.pl

dr Anna Janicka - Kłos
71 784 03 38
anna.janicka-klos@umed.wroc.pl

dr Aleksandra Kotynia
71 784 03 35
aleksandra.kotynia@umed.wroc.pl

dr Tomasz Janek
71 784 03 38
tomasz.janek@umed.wroc.pl

dr Edward Krzyżak
71 784 03 33
edward.krzyzak@umed.wroc.pl

dr inż. Aleksandra Marciniak
71 784 03 35
aleksandra.marciniak@umed.wroc.pl

dr Stanisława Plińska
71 784 03 37
stanislawa.plinska@umed.wroc.pl

Sekretariat i technicy:

mgr Monika Liebenthal - sekretariat
71 784 03 30
monika.liebenthal@umed.wroc.pl

Mirosław Doroszewski - starszy mistrz
71 784 06 11

 

Tematyka badawcza:

  • Teoretyczne, spektroskopowe i potencjometryczne badania układów bionieorganicznych, właściwości koordynacyjne peptydowych kwasów nukleinowych względem jonów metali, wpływ jonów metali na biochemie nukleotydów, Właściwości koordynacyjne tionukleotydów, badanie oddziaływania wybranych leków z jonami metali, specyficzne oddziaływania jonów metali z naturalnymi i syntetycznymi peptydami, wpływ podwójnego wiązania miedzy Cα=Cβ w cząsteczce dehydroaminokwasu na efektywność w wiązaniu jonów metali, znaczenie izomerii Z, E w wiązaniu Cu(II) i Ni(II) przez dehydropeptydy oraz ich jej wpływ trwałość powstających kompleksów, właściwości koordynacyjne peptydów zawierających w swym łańcuchu dwa lub więcej ugrupowań histydynowych oraz badanie analogów cyklicznych tych peptydów, badanie oddziaływania histydynowych analogów oligopeptydów wykazujących aktywność biologiczna, Charakterystyka oddziaływań jonów metali z peptydami o budowie cykliczne (dr hab. J.Brasuń)
  • Teoretyczna biofizyka molekularna, teoria oddziaływań międzycząsteczkowych, metody obliczeniowe chemii kwantowej (dr Ż.Czyżnikowska)
  • Termodynamiczne i strukturalne aspekty oddziaływania biomolekuł z jonami metali, właściwości koordynacyjne czynników chelatujących opartych na ugrupowaniach fosfonowych wobec d- i f-elektronowych jonów metali, terapeutyczne radiofarmaceutyki, inhibicja metaloenzymów (dr J.Gałęzowska)
  • Chemia bionieorganiczna i biomedyczna, termodynamiczne i strukturalne aspekty oddziaływania jonów metali z białkami i ich fragmentami, rola jonów metali w inicjacji i progresji chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, choroby prionowe) oraz chorób nowotworowych, Strukturalne aspekty wiązania jonów metali przez białka chaperonowe (dr A.Janicka-Kłos)
  • Właściwości fluorescencyjne, polimorfizm , oddziaływanie z receptorami, dokowanie związków o zastosowaniu farmaceutycznym (dr E. Krzyżak)
  • Ocena aktywności biologicznej oraz biomedycznej, zastosowanie lipopeptydowych biosurfaktantów, badania cytotoksyczności leków znanych i nowo-projektowanych (dr T.Janek)
  • Badanie oddziaływania polihistydynowych cyklopeptydów z jonami metali pod kątem projektowania biomimetyków (mgr A.Kotynia)
  • Badanie oddziaływań peptydów o znaczeniu biologicznym oraz ich analogów z jonami metali ze szczególnym uwzględnieniem metod spektrospokowych (dr A.Marciniak)
  • Badania terahertzowe peptydów i niestereoidowych leków z grupy oksykamów (dr S.Plińska)

Dydaktyka:

Farmacja - I Rok

Chemia ogólna i nieorganiczna: wykłady, laboratorium, rachunki


Informacje dla studentów Farmacji

Analityka Medyczna - I Rok

- Chemia ogólna i nieorganiczna: wykłady, laboratorium
- Podstawy obliczeń chemicznych

Informacje dla studentów Analityki

Fakultety

- Zastosowanie obliczeń chemicznych do analizy równowag w roztworach w aspekcie biologicznym
- Współczesne metody projektowania i testowania leków

Informacje dla studentów Fakultetów